НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Histology, Cytology, Embryology. Workbook for foreign student of specialization «Medicine». Part 2: General Histology / Compilers: I.V. Byelinska, O.V. Lynchak, V.G. Khoperia et al. – Publishing and Polygraphic Center «Kyiv University», 2021. – 27 p.

button download v1.2

«Histology, Cytology, Embryology». Workbook for foreign student of specialization «Medicine». Part 1: Cytology and Embryology / Compilers: I.M. Vareniuk, A.S. Pustovalov, V.Ye. Kalynovskyi et al. – Kyiv University Publishing and Printing Centre, 2021. – 24 p.

button download v1.2

Klinichna laboratorna diahnostyka Klinichna biokhimiiaКлінічна лабораторна діагностика. Клінічна біохімія: підручник
Упорядники: В.Г. Хоперія, О.І. Харченко, Т.Б. Синельник, О.С. Костюк, Л.І. Остапченко

В підручнику викладено основні положення клінічної біохімії як галузі клінічної лабораторної діагностики. Розглянуто особливості біологічних рідин як об’єктів клінічної біохімії, а також методи їх одержання та принципи використання в лабораторній діагностиці. Досліджено спадкові і набуті порушення обміну вуглеводів, ліпідів, азотистих сполук, пігментів, вітамінів, гормонів, мікро- та макроелементів, водно-сольового обміну, а також основи ензимопатології й ензимодіагностики. Висвітлено загальні принципи використання біологічних маркерів і роль їхнього визначення в діагностиці хвороб печінки, нирок, підшлункової залози, інфаркту міокарда, метаболічного синдрому, цукрового діабету, онкологічних захворювань тощо. 

Для студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників клініко-діагностичних лабораторій, лікарів-клініцистів, а також студентів біологічного профілю та науковців, що цікавляться проблемами клінічної біохімії.

button download v1.2

Ukrainska mova Osnovy profesiinoho spilkuvanniaУкраїнська мова. Основи професійного спілкування. Посібник для студентів 3 курсу ННЦ «Інститут біології та медицини. Упорядники: О. К. Курдіш, В. Г. Хоперія, О. І. Харченко . – 176 с.

Посібник призначений для англомовних іноземних студентів 3 курсу ННЦ «Інститут біології та медицини». Посібник враховує умови навчання й комунікативні потреби іноземних студентів на етапі їх первинної адаптації в українському медичному середовищі. Тематичний вибір текстів та діалогів Посібника обумовлений вимогами програми. Головна мета Посібника – посилити зв’язок змісту навчання з майбутньою професійною діяльністю, забезпечити іноземних студентів необхідним лексичним мінімумом для проходження клінічної практики, передбаченої програмою, в лікувальних закладах. Ця мета реалізується через вибір матеріалу та систему вправ Посібника, які моделюють різні ситуації професійного спілкування.

button download v1.2

Fiziolohiia Robochyi zoshyt I semestr 2020Фізіологія. Робочий зошит. І семестр
В.О. Куровская, О.М. Подпалова, Фізіологія робочий зошит, Поліграфічно-видавничий центр «Київський університет», 2020, 203 с.

Навчальний методичний посібник з курсу «Фізіологія», що читається на кафедрі фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник складено для викладання та оцінки знань з дисципліни «Фізіологія», посібник відповідає навчальному плану і навчальній програмі дисципліни. Призначено для студентів 2 курсу галузі знань «Медицина» (українська мова викладання). Фрагмент для ознайомлення.

button download v1.2

Physiology Workbook semester 2020Physiology Workbook. І semester
VO Kurovskaya, OM Podpalova, Physiology workbook, Printing and publishing center «Kiev University», 2020, 203 p

Teaching methodical manual for the course «Physiology», which is read at the Department of Fundamental Medicine of the NSC «Institute of Biology and Medicine» of Taras Shevchenko Kyiv National University. The workbook was compiled for teaching and assessment of knowledge in the discipline «Physiology», the workbook corresponds to the curriculum and curriculum of the discipline. Intended for students of the 2nd year of the field of knowledge "Medicine" (Ukrainian language of instruction). Fragment for familiarization.

button download v1.2

Tekhnika laboratornykh robitТехніка лабораторних робіт : посібник / О.О.Кравченко, О.І. Харченко, Л.І.Остапченко. – К. : Електронне видання, 2022. – 192 с.

У навчальному посібнику системно викладено основні підходи, що є засадничими для сучасної техніки робіт в клініко-діагностичній лабораторії. Проаналізовано загальні поняття необхідні для забезпечення ефективної роботи діагностичної лабораторії будь-якого спрямування. Наведено поняття та принципи організації виробничої діяльності лабораторій в системі охорони здоров’я з урахуванням санітарно-гігієнічних норм та дотриманням правил техніки безпеки. Розглянуто обладнання та інструментарій лабораторії, типи реактивів та особливості роботи з ними. Із сучасних позицій висвітлено основні технології необхідні для лабораторних досліджень: приготування розчинів, зважування, визначення концентрацій. З урахуванням сучасних вимог достеменно розглянуто техніку мікроскопіювання. Наведено теоретичні та практичні аспекти застосування основних оптичних методів в кількісному аналізі, а також основні технології фракціонування біологічних матеріалів. Для студентів біологічних, фармакологічних та медичних спеціальностей закладів вищої освіти.

button download v1.2

Збірник тестових завдань з дисципліни «Анатомія людини». «Human Anatomy. Collection of Tasks for Foreign Student of Specialization «Medicine»

Упорядники: д.м.н., проф. Хоперія В.Г., к.м.н., доц. Канцер О.В., к.б.н., асист. Решетнік Є.М., к.б.н., асист. Прибитько І.Ю., к.б.н., асист. Охрей А.Г., к.б.н., асист. Бондаренко М.П., д.б.н., асист. Цирюк О.І., д.м.н., проф. Ковальчук О.І.

button download v1.2

Study guide for medical students «Clinical anatomy and operative surgery. Clinical anatomy and operative surgery of chest and abdomen». V. Hoperia, K. Prockopets, O. Selivanova, S. Selivanov, O. Yatsina.

Навчальний методичний посібник зі спецкурсу «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», що читається на кафедрі фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник складено для викладання та оцінки знань з дисципліни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», посібник відповідає навчальному плану і навчальній програмі дисципліни. Призначено для студентів 2 курсу галузі знань «Медицина» (англійська мова викладання).

button download v1.2

Study guide for medical students "Clinical anatomy and operative surgery. introduction to clinical anatomy and operative surgery. Clinical anatomy and operative surgery of head and neck". V. Hoperia, V. Yershov, K. Prockopets, O. Yatsina, S. Selivanov.

Навчальний методичний посібник зі спецкурсу «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», що читається на кафедрі фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник складено для викладання та оцінки знань з дисципліни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», посібник відповідає навчальному плану і навчальній програмі дисципліни. Призначено для студентів 2 курсу галузі знань «Медицина» (англійська мова викладання).

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader