НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Техніка лабораторних робіт : посібник / О.О.Кравченко, О.І. Харченко, Л.І.Остапченко. – К. : Електронне видання, 2022. – 192 с.

У навчальному посібнику системно викладено основні підходи, що є засадничими для сучасної техніки робіт в клініко-діагностичній лабораторії. Проаналізовано загальні поняття необхідні для забезпечення ефективної роботи діагностичної лабораторії будь-якого спрямування. Наведено поняття та принципи організації виробничої діяльності лабораторій в системі охорони здоров’я з урахуванням санітарно-гігієнічних норм та дотриманням правил техніки безпеки. Розглянуто обладнання та інструментарій лабораторії, типи реактивів та особливості роботи з ними. Із сучасних позицій висвітлено основні технології необхідні для лабораторних досліджень: приготування розчинів, зважування, визначення концентрацій. З урахуванням сучасних вимог достеменно розглянуто техніку мікроскопіювання. Наведено теоретичні та практичні аспекти застосування основних оптичних методів в кількісному аналізі, а також основні технології фракціонування біологічних матеріалів.

Для студентів біологічних, фармакологічних та медичних спеціальностей закладів вищої освіти.

button download v1.2

Методичні рекомендації з курсу «Гістологія, цитологія та ембріологія» Упорядники: В.Є. Лавриненко, О.В. Линчак. – Київ, 2022. – 68 с.

Методичні рекомендації до курсу «Гістологія, цитологія та ембріологія» розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми з курсу «Гістологія, цитологія та ембріологія» для студентів спеціальності 222 «Медицина». Дані методичні рекомендації передбачають допомогу студентам у засвоєнні сучасних знань про особливості організації та функціонування клітин, тканин, органів, а також їх розвиток та взаємодію між собою, методи гістологічних досліджень.

button download v1.2

Збірник тестових завдань з дисципліни «Анатомія людини». «Human Anatomy. Collection of Tasks for Foreign Student of Specialization «Medicine»

Упорядники: д.м.н., проф. Хоперія В.Г., к.м.н., доц. Канцер О.В., к.б.н., асист. Решетнік Є.М., к.б.н., асист. Прибитько І.Ю., к.б.н., асист. Охрей А.Г., к.б.н., асист. Бондаренко М.П., д.б.н., асист. Цирюк О.І., д.м.н., проф. Ковальчук О.І.

button download v1.2

Робочий зошит з дисципліни «Анатомія людини» для лабораторних занять для студентів першого курсу ОП «Лабораторна діагностика» (Частина 1 - Опорно-руховий апарат)

Упорядники – к.м.н., доцент Канцер О.В., д.м.н., д.б.н.,асистент Цирюк О.І., к.б.н.,асистент Прибитько І.Ю. - Київ, 2021

button download v1.2

 Збірник методичних рекомендацій з дисципліни «Анатомія людини»

для студентів зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» Упорядники – к.м.н., доцент Канцер О.В., д.м.н., професор Ковальчук О.І., д.б.н.,асистент Цирюк О.І., к.б.н.,асистент Прибитько І.Ю. - Київ, 2020

button download v1.2

Study guide for medical students «Clinical anatomy and operative surgery. Clinical anatomy and operative surgery of chest and abdomen». V. Hoperia, K. Prockopets, O. Selivanova, S. Selivanov, O. Yatsina.

Навчальний методичний посібник зі спецкурсу «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», що читається на кафедрі фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник складено для викладання та оцінки знань з дисципліни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», посібник відповідає навчальному плану і навчальній програмі дисципліни. Призначено для студентів 2 курсу галузі знань «Медицина» (англійська мова викладання).

button download v1.2

Study guide for medical students "Clinical anatomy and operative surgery. introduction to clinical anatomy and operative surgery. Clinical anatomy and operative surgery of head and neck". V. Hoperia, V. Yershov, K. Prockopets, O. Yatsina, S. Selivanov.

Навчальний методичний посібник зі спецкурсу «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», що читається на кафедрі фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник складено для викладання та оцінки знань з дисципліни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», посібник відповідає навчальному плану і навчальній програмі дисципліни. Призначено для студентів 2 курсу галузі знань «Медицина» (англійська мова викладання).

button download v1.2

Tests of the discipline «Introduction to university studies and history of medicine». A.I. Prysiazhniuk, O.I. Harchenko.

Навчальний методичний посібник зі спецкурсу «Вступ до університетських студій та історія медицини», що читається на кафедрі фудаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник складено для оцінки знань з дисципліни «Вступ до університетських студій та історія медицини», посібник відповідає навчальному плану і навчальній програмі дисципліни. Призначено для студентів 1 курсу галузі знань «Медицина» (англійська мова викладання).

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader