НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Suchasni problemy molekuliarnoi biologii

Методичні рекомендації до курсу «Сучасні проблеми молекулярної біології» / Чопей М.І., Афанасьєва К.С. – Київ: 2020. – 36 с.

Методичні рекомендації містять перелік основних понять та завдань, а також практичні роботи до практичних занять з курсу «Сучасні проблеми молекулярної біології», наведені приклади модульно-рейтингових питань. Для окремих завдань наведено алгоритм їх розв’язку. Методичні рекомендації призначені для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за освітньою програмою «Медицина», освітнього рівня «Магістр».

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Тестові завдання з дисципліни «Вступ до університетських студій та історія медицини» (Блок Історія медицини) призначені для студентів 1 курсу галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина», ОП «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», ОП «Лабораторна діагностика»
Упорядник: доц. Харченко О.І.

button download v1.2

Osnovy medychnoi genetyky

Чопей М.І., Рушковський С.Р., Афанасьєва К.С. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Основи медичної генетики» для студентів 2 курсу освітньої програми «Медицина» освітнього рівня «Магістр» ННЦ «Інститут біології та медицини», 2023. – 52 с.
Викладено основні практичні роботи, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни «Основи медичної генетики», які охоплюють розв’язок задач на з’ясування принципів спадкування ознак у людини; алгоритми встановлення типу спадкування хвороби при аналізі родоводів та підходи до оцінки ризику народження хворих дітей у родинах; методи каріотипування людини при рутинному та диференційному фарбуванні хромосом; оцінку впливу поліморфних варіантів генів на ризик розвитку багатофакторних хвороб; використання мікросателітних локусів в медико-генетичному консультуванні; основи використання методів біоінформатики для аналізу патологій у людини.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Методичні рекомендації з курсу «Гістологія, цитологія та ембріологія». Упорядники: В.Є. Лавриненко, О.В. Линчак. – Київ, 2022. – 68 с.

button download v1.2

Workbook for laboratory lessons in physiology Part 1Workbook for laboratory lessons in physiology (P 1), 2022
Compilers: V.O. Kurovska, O.M. Podpalova

Workbook for laboratory classes in physiology for students studying in the educational program «Medicine». Covers the topics of lessons of the first semester. Contains control questions for independent preparation, recommended literature, tasks for student activity and assessment of their knowledge during class and laboratory work.

button download v1.2

Zahalna Patomorfolohiia Ch 1 anhlomovni hrupyНавчально-методичний посібник «Загальна Патоморфологія» Ч. 1 (англомовні групи)
Упорядники: В. Хоперія, О. Мостюк

Навчально-методичний посібник містить основні відомості із загальної патології та вчення про пухлини відповідно до робочої програми з дисципліни «Патоморфологія». Перевагою цього навчального посібника для студентів є лаконічність і структурованість викладеного матеріалу. Викладеного матеріалу достатньо для повного засвоєння знань з дисципліни «Патоморфологія» в рамках її викладання студентами вищих медичних навчальних закладів.
General pathomorphology: for foreign students of specialization «Medicine» Part 1 Study guide for medical students to the discipline «Pathomorphology». – Kyiv. – 2022. – 212p.

button download v1.2

Robochyi zoshyt dlia laboratornykh zaniat z fiziolohii Ch 1Робочий зошит для лабораторних занять з фізіології (Ч 1), 2022 / Упорядники: Куровська В.О., Подпалова О.М.

Робочий зошит для лабораторних занять з фізіології для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Медицина». Охоплює теми занять першого семестру. Містить контрольні питання для самостійної підготовки студентів, рекомендовану літературу, завдання для активності студентів та оцінювання їх знань під час заняття та лабораторні роботи.

button download v1.2

Навчально-методичні розробки «Опорно-руховий апарат» до навчальної дисципліни «Анатомія людини» для студентів 1 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Лабораторна діагностика».

Упорядннки: доц. Канцер О.В., д.м.н., проф. Хоперія В.Г., д.б.н., асист. Цирюк О.І., к.б.н., асист. Прибитько І.Ю.

button download v1.2

Histology, Cytology and Embryology. A guide for knowledge level control for foreign students of specialization «Medicine». Part 3: Special Histology / Compilers: V.Ye. Lavrynenko, I.V. Byelinska, O.V. Lynchak et al. – Kyiv: Publishing and Polygraphic Centre «Kyiv University», 2021. – 199 p.

button download v1.2

«Histology, Cytology, Embryology». Workbook for foreign students of specialization «Medicine». Part 3: Special Histology / Compilers: I.V. Byelinska, A.S. Pustovalov, O.V. Lynchak et al. – Kyiv University Publishing and Printing Centre, 2021. – 67 p.

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader