НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

 

   Хоперія Вікторія Геннадіївна

 

Хоперія Вікторія Геннадіївна

Доктор медичних наук,
завідувач кафедри фундаментальної медицини
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 360

Наукові інтереси: Проводить наукову діяльність за напрямком Розробка сучасних методів профілактики, діагностики та лікування пухлин на основі вивчення молекулярних механізмів канцерогенезу
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: «Вступ до університетських студій та історія медицини», «Клінічна лабораторна діагностика», «Цитологічна діагностика»
CV Хоперія Вікторія Геннадіївна укр.
CV Хоперія Вікторія Геннадіївна англ.

      

Берегова Тетяна Володимирівна

Доктор біологічних наук, професор
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 338

Наукові інтереси: нейрогуморальні та клітинні механізми регуляції функцій органів системи травлення, механізми клітинно-/-тканинного ураження та цито-/-органопротекції, експериментальна фармакологія, токсикологія, харчування, роль мікрофлори у функціонуванні органів травлення та у розвитку патологічних станів, пре- і пробіотики, поліфеноли, розробка нових методів лікування і профілактики захворювань травного тракту.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: «Фармакологія та медична рецептура», «Фармакологічна біотехнологія».
вибіркові: «Сучасні проблеми біомедицини і фармакології», «Фізіологія харчування і травлення», «Біохімічна фармакологія», «Основи сучасної фармакології».
CV Берегова Тетяна Володимирівна укр.
CV Берегова Тетяна Володимирівна англ.

BudnikДоктор медичних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет:

Наукові інтереси: Педіатрія, дитяча нефрологія, дитяча гастроентерологія
Викладає навчальні дисципліни 
обов’язкові:
«Propaedeutics of pediatrics», «Pediatrics with childhood infectious diseases»

CV Буднік Тетяна Василівна укр.
CV Буднік Тетяна Василівна англ. 

      

Kurovska rev

Кандидат медичних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 329

Наукові інтереси: Роль оксиду азоту в метаболічних процесах організму; психофізіологія
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Physiology»


CV Куровська Валентина Олегівна укр.
CV Куровська Валентина Олегівна англ.

 

      

Курик Олена Георгіївна

Доктор медичних наук, доцент,
лікар патологоанатом
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 249

Наукові інтереси: вивчає патоморфологію передракових захворювань травного тракту, патоморфологічні особливості нейроендокринних пухлин шлунка і кишечника; патоморфологічні зміни в ендометрії і міометрії у жінок з непліддям на фоні тиреоідної дисфункції; патоморфологію захворювань щитоподібної залози і прищитоподібних залоз.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: «Патоморфологія»

      

Лук‘янова Наталія Юріївна

Доктор біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 249

Наукові інтереси: вивчення фундаментальних аспектів та механізмів формування медикаментозної резистентності в системах in vitro та in vivo, дослідження цитоморфологічних особливостей та молекулярного профілю злоякісних пухлин, пошук молекулярних маркерів, асоційованих з медикаментозною резистентністю та прогнозом перебігу найбільш розповсюджених злоякісних новоутворень.
Викладає навчальні дисципліни
вибіркову: «Онкологія з оцінкою результатів досліджень»

MostyukКандидат медичних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет:

Наукові інтереси: патоморфологія
Викладає навчальні дисципліни 
обов’язкові:
«Патологічна анатомія», «Актуальні проблеми клінічної патоморфології»

 

CV Мостюк Олена Михайлівна укр.
CV Мостюк Олена Михайлівна англ. 

      

Nikitina

Доктор філософії (091 – Біологія), асистент
Tel.: +38 (044) 521 35 92
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
кабінет: 334

Наукові інтереси: дослідження нервової провідності, швидкісно-силових параметрів скорочення м’язів за різних патологічних умов, регуляція фізіологічних функцій у нормі та при патології
Викладає навчальні дисципліни: «Фармакологія та медична рецептура», ОКР «Магістр», (Медицина, укр.мова викладання), 3 курс, практичні заняття, «Фізіологія людини та тварин», ОКР «Магістр», (Медицина, укр.мова викладання), 2 курс, лабораторні заняття.

CV Нікітіна Наталія Сергіївна укр.
CV Нікітіна Наталія Сергіївна англ.

Pysmenna 020623

Доктор філософії (091 – Біологія), асистент
Tel.: +38 (044) 521 35 92
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
кабінет:

Наукові інтереси: Вивчення механізмів взаємодії в патосистемі рослина-патоген
Викладає навчальні дисципліни: «Медична біологія», ОКР «Магістр», (Медицина, укр.мова викладання), практичні заняття, «Комп’ютерні технології в ландшафтній архітектурі», ОКР «Бакалавр» (Ландшафтний дизайн та озеленення), 1 курс, практичні заняття, «Сучасні технології ландшафтного дизайну», ОКР «Магістр» (Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища), 1 курс, практичні заняття, «Інтегрований курс з фундаментальних та клінічних дисциплін», ОКР «Магістр», (Медицина, англ.мова викладання), практичні заняття

CV Письменна Юлія Миколаївна укр.
CV Письменна Юлія Миколаївна англ.

   

Podpalova

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет: №447

Наукові інтереси: експериментальні дослідження в галузі біофізики, дослідження впливу хронічної алкоголізації на скоротливу активність скелетних м’язів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія»
вибіркові: «Основи нейроендокринної регуляції фізіологічних функцій»

CV Подпалова Ольга Миколаївна укр.
CV Подпалова Ольга Миколаївна англ.

      

Присяжнюк Альона Ігорівна

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Роочий кабінет № 227

Наукові інтереси: вивчає роль дофамінергічної системи в патогенезі запальних захворювань кишечника.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Вступ до університетських студій та історія медицини», «Біологічна та біоорганічна хімія»
CV Присяжнюк Альона Ігорівна укр.
CV Присяжнюк Альона Ігорівна англ.

      

Чопей Мар’яна Ігорівна

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 360

Наукові інтереси: механізми закріплення петельних доменів ДНК; реорганізація петель ДНК при диференціації та злоякісній трансформації клітин; просторова організація хроматину
Викладає навчальні дисципліни 
вибіркові: «Методи молекулярної біології», «Лабораторний практикум з молекулярної біології», «Основи медичної генетики», «Сучасні проблеми молекулярної біології», «Сучасні методи генетичної діагностики»

CV Чопей Мар’яна Ігорівна укр.
CV Чопей Мар’яна Ігорівна англ.

      

Харченко Ольга Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент,
Заступник директора з науково-педагогічної роботи (відділення медицина)
Tel.: +38 (044) 521 32 99*27 96
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 364

Наукові інтереси: з’ясування біохімічних механізмів (системи метаболізму етанолу, структурно-функціональний стан плазматичних мембран, процеси пероксидації, про- антиоксидантний статус та ін.) розвитку хронічної алкогольної інтоксикації.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Вступ до університетських студій та історія медицини», «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки», «Техніка лабораторних робіт», «Біологічна хімія»
CV Харченко Ольга Іванівна укр.
CV Харченко Ольга Іванівна англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader