НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Збірник тестових завдань з дисципліни «Анатомія людини». «Human Anatomy. Collection of Tasks for Foreign Student of Specialization «Medicine»

Упорядники: д.м.н., проф. Хоперія В.Г., к.м.н., доц. Канцер О.В., к.б.н., асист. Решетнік Є.М., к.б.н., асист. Прибитько І.Ю., к.б.н., асист. Охрей А.Г., к.б.н., асист. Бондаренко М.П., д.б.н., асист. Цирюк О.І., д.м.н., проф. Ковальчук О.І.

button download v1.2

Гігієна харчування: навчальний посібник / Н.Ф. Колесник, Ю.В. Цейслєр, О.В. Шелюк, Ю.М. Пенчук. - Київ, 2021. — 161 с.

В навчальному посібнику «Гігієна харчування» викладено основні науково-практичні аспекти теорії раціонального харчування, організації збалансованого харчування різних типів професій, розкрито роль їжи в життєдіяльності людини. Розглянуто типи харчових отруєнь та їх профілактики, види та класифікацію забруднювачів продуктів харчування, гігієнічні аспекти небезпеки і регламентування шкідливих речовин в харчових продуктах. Приділено окрему увагу модифікованим продуктам та видам фальсифікації, а також системі державного регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Призначається для слухачів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (освітньо-кваліфікаційна програма «Лабораторна діагностика/Дієтологія»). Може бути корисна для всіх споживачів харчових продуктів, посадових осіб, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд та фахівців, що працюють на різних харчових підприємствах і зайнятих виробництвом і реалізацією продуктів харчування.

button download v1.2

Робочий зошит з дисципліни «Анатомія людини» для лабораторних занять для студентів першого курсу ОП «Лабораторна діагностика» (Частина 1 - Опорно-руховий апарат)

Упорядники – к.м.н., доцент Канцер О.В., д.м.н., д.б.н.,асистент Цирюк О.І., к.б.н.,асистент Прибитько І.Ю. - Київ, 2021

button download v1.2

 Збірник методичних рекомендацій з дисципліни «Анатомія людини»

для студентів зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» Упорядники – к.м.н., доцент Канцер О.В., д.м.н., професор Ковальчук О.І., д.б.н.,асистент Цирюк О.І., к.б.н.,асистент Прибитько І.Ю. - Київ, 2020

button download v1.2

Остапченко Л.І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації: методи дослідження : навч. посіб. / Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, Т.Б. Синельник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – 447 с.

Описано методи дослідження структури та функцій клітинних мембран і компонентів сигнальних систем – від найдавніших до найсучасніших, наведено порівняльну характеристику цих систем. Охарактеризовано основні біофізичні та біохімічні методи вивчення будови мембран, описано методи виділення мембран та визначення компонентів клітинних сигнальних систем. Значну увагу приділено теоретичним засадам використання методів дослідження біомембран і клітинних сигнальних систем.

Методичні вказівки

Остапченко Л.І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації. Теоретичні аспекти : навч. посіб. / Л. І. Остапченко, Т.Б. Синельник, І.В. Компанець. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 639 с.

Висвітлено основні уявлення про структуру, властивості й функції біологічних мембран, а також сучасні погляди на механізми внутрішньоклітинної сигналізації. Розглянуто хімічну будову плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних органел, принципи їхньої організації, залучення мембранних рецепторів і транспортних систем у функціонування окремих клітин, тканин і органів, а також основні механізми внутрішньоклітинної трансдукції за участю як класичних вторинних посередників, так і інших сигнальних молекул. Увагу приділено ролі порушень функцій біологічних мембран і внутрішньоклітинних регуляторних механізмів у розвитку патологічних станів.

Методичні вказівки

Методичні рекомендації до спецкурсу і спецпрактикуму «Дослідження структури та функцій біологічних мембран» (для студентів ННЦ «Інститут біології») (Упорядник – І.В.Компанець). – Київ 2013. – 45 с.

У методичних рекомендаціях наведено дані про методи отримання мембран різних органел, функції мембранозв’язаних ферментів, методичні прийоми створення експериментальних моделей при роботі з лабораторними тваринами, протоколи виділення клітин з різних органів та отримання субклітинних фракцій, методи визначення активності маркерних ферментів біологічних мембран. Описано біохімічні методи, визначення концентрації білка за методом Лоурі і визначення неорганічного фосфору за методом Фіске-Суббароу та проілюстровано способи їх застосування при дослідженні мембранних ферментів.

Методичні вказівки

Антибіотики: опорний конспект лекцій

Чумак А.А., Мележик О.В., Цейслєр Ю.В.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В опорному конспекті лекцій викладено основи знань про антибіотики, загальні дані щодо продуцентів антибіотиків, умови їхнього біосинтезу. Подано інформацію про використання антибіотиків у медицині, сільському господарстві, харчовій промисловості. Наведено сучасні класифікації антибіотиків, інформацію щодо механізмів дії, побічних ефектів. Приділено увагу екологічним аспектам, пов’язаним з виробництвом та використанням антибіотиків. Розглянуто проблеми розвитку резистентності мікроорганізмів до антибіотичних речовин.
Опорний конспект лекцій призначено для студентів та аспірантів денної та заочної форм навчання у вищих навчальних закладах біологічного, медичного та фармакологічного спрямування.

Методичні вказівки

Сучасні погляди на проблеми неправильного харчування та перспективи їх вирішення
Авторы: Н.В. Молочек, к. мед. н., доцент, Т.М. Фалалєєва, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, О.І. Цирюк, д. біол. н., кафедра біомедицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Обмін речовин є одним із найважливіших процесів для підтримання життєдіяльності й гомеостазу організму. Захворювання, пов’язані з порушеннями обміну речовин, такі як гіперліпідемія, діабет та ожиріння, стали надзвичайно поширеними. Метаболічні порушення при ожирінні призводять до розвитку низки хвороб, а саме: захворювань серцево-судинної системи (артеріальної гіпертонії, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, інсульту), інсулінозалежного цукрового діабету, захворювань опорно-рухового апарату (остеохондрозу хребта й обмінно-дистрофічного поліартриту), хвороб гепатобіліарної системи (дискінезії жовчного міхура, хронічного холециститу, жовчнокам’яної хвороби), пухлин різних локалізацій, зокрема раку легенів, раку грудної залози, раку тіла матки й яєчників, у жінок також спостерігається порушення оваріально-менструального циклу, дисліпідемія (W. Van Dorp et al., 2013; M. Eichholzer et al., 2013; M. Janghorbani et al., 2012; J. Jiang et al., 2013; D.H. Jung et al., 2014; E. Ntikoudi et al., 2013; H. Takahashi et al., 2013; K.K. Ward et al., 2013). Ожиріння зменшує тривалість життя на 3-5, а інколи, при тяжких формах, на 15 років (W. Yang et al., 2007).

Методичні вказівки

Клінічні рекомендації з лікування та профілактики ускладнень гострих респіраторних інфекцій у дітей
В.Г. Майданник, Т.М. Фалалєєва, Н.В. Молочек, С.Ю. Романенко
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Стаття присвячена проблемам етіології, діагностики та лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей. Наводяться клінічні рекомендації з лікування та профілактики даної групи хвороб у дітей.

Методичні вказівки

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader