НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Методичні рекомендації «Харчування при захворюваннях серцево-судинної системи»

Упорядники: к.м.н. Долгої Н.Є., д.м.н. проф. Бульди В.І., д.н.з. державного управління Кланца А.І., д.б.н. проф. Фалалєєвої Т.М., д.б.н. проф. Остапченко Л.І.

В методичних рекомендаціях «Харчування при захворюваннях серцево-судинної системи» (протокол №7, від 29.03.2021) з навчальної дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» для студентів 3 курсу (ОР «Магістр»), що навчаються за ОП «Медицина», розглянуто особливості харчування при атеросклерозі та патологіях серцево-судинної системи, зроблено акцент на персоніфіковану медицину з індивідуальним підходом як до пацієнта, так і до окремої нозології.

button download v1.2

Методичні рекомендації «Особливості харчування при цукровому діабеті типу 2», 2022

Упорядники: Чирва О.Д., Цирюк О.І., Короткий О.Г., Фалалєєва Т.М.

В методичних рекомендаціях розповідається про метаболічні особливості захворювання на цукровий діабет типу 2 та наводиться потенційне різноманіття раціону, рекомендованому при даному метаболічному порушенні.

button download v1.2

Методичні рекомендації «Виявлення фальсифікатів у харчових продуктах», 2022

Упорядники: Шабаліна А.Г., Короткий О.Г., Цейслєр Ю.В., Пенчук Ю.М., Фалалєєва Т.М.

В методичних рекомендаціях розглянуто сучасні уявлення про різні типи фальсифікації харчової продукції та методи їх виявлення в окремих категоріях продуктів.

button download v1.2

Навчально-методичні розробки «Опорно-руховий апарат» до навчальної дисципліни «Анатомія людини» для студентів 1 курсу (ОР «Бакалавр»), що навчаються за ОП «Лабораторна діагностика».

Упорядннки: доц. Канцер О.В., д.м.н., проф. Хоперія В.Г., д.б.н., асист. Цирюк О.І., к.б.н., асист. Прибитько І.Ю.

button download v1.2

Збірник тестових завдань з дисципліни «Анатомія людини». «Human Anatomy. Collection of Tasks for Foreign Student of Specialization «Medicine»

Упорядники: д.м.н., проф. Хоперія В.Г., к.м.н., доц. Канцер О.В., к.б.н., асист. Решетнік Є.М., к.б.н., асист. Прибитько І.Ю., к.б.н., асист. Охрей А.Г., к.б.н., асист. Бондаренко М.П., д.б.н., асист. Цирюк О.І., д.м.н., проф. Ковальчук О.І.

button download v1.2

Гігієна харчування: навчальний посібник / Н.Ф. Колесник, Ю.В. Цейслєр, О.В. Шелюк, Ю.М. Пенчук. - Київ, 2021. — 161 с.

В навчальному посібнику «Гігієна харчування» викладено основні науково-практичні аспекти теорії раціонального харчування, організації збалансованого харчування різних типів професій, розкрито роль їжи в життєдіяльності людини. Розглянуто типи харчових отруєнь та їх профілактики, види та класифікацію забруднювачів продуктів харчування, гігієнічні аспекти небезпеки і регламентування шкідливих речовин в харчових продуктах. Приділено окрему увагу модифікованим продуктам та видам фальсифікації, а також системі державного регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Призначається для слухачів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (освітньо-кваліфікаційна програма «Лабораторна діагностика/Дієтологія»). Може бути корисна для всіх споживачів харчових продуктів, посадових осіб, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд та фахівців, що працюють на різних харчових підприємствах і зайнятих виробництвом і реалізацією продуктів харчування.

button download v1.2

Робочий зошит з дисципліни «Анатомія людини» для лабораторних занять для студентів першого курсу ОП «Лабораторна діагностика» (Частина 1 - Опорно-руховий апарат)

Упорядники – к.м.н., доцент Канцер О.В., д.м.н., д.б.н.,асистент Цирюк О.І., к.б.н.,асистент Прибитько І.Ю. - Київ, 2021

button download v1.2

 Збірник методичних рекомендацій з дисципліни «Анатомія людини»

для студентів зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» Упорядники – к.м.н., доцент Канцер О.В., д.м.н., професор Ковальчук О.І., д.б.н.,асистент Цирюк О.І., к.б.н.,асистент Прибитько І.Ю. - Київ, 2020

button download v1.2

Остапченко Л.І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації: методи дослідження : навч. посіб. / Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, Т.Б. Синельник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – 447 с.

Описано методи дослідження структури та функцій клітинних мембран і компонентів сигнальних систем – від найдавніших до найсучасніших, наведено порівняльну характеристику цих систем. Охарактеризовано основні біофізичні та біохімічні методи вивчення будови мембран, описано методи виділення мембран та визначення компонентів клітинних сигнальних систем. Значну увагу приділено теоретичним засадам використання методів дослідження біомембран і клітинних сигнальних систем.

Методичні вказівки

Остапченко Л.І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації. Теоретичні аспекти : навч. посіб. / Л. І. Остапченко, Т.Б. Синельник, І.В. Компанець. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 639 с.

Висвітлено основні уявлення про структуру, властивості й функції біологічних мембран, а також сучасні погляди на механізми внутрішньоклітинної сигналізації. Розглянуто хімічну будову плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних органел, принципи їхньої організації, залучення мембранних рецепторів і транспортних систем у функціонування окремих клітин, тканин і органів, а також основні механізми внутрішньоклітинної трансдукції за участю як класичних вторинних посередників, так і інших сигнальних молекул. Увагу приділено ролі порушень функцій біологічних мембран і внутрішньоклітинних регуляторних механізмів у розвитку патологічних станів.

Методичні вказівки

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader