НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra Biomediciny LOGO


Перелік

вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біомедицини 

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Лабораторна діагностика»

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
7 семестр

 
«Гігієна харчування»

30

Навчальна дисципліна «Гігієна харчування» надає відомості про вплив аліментарного фактора на організм людини і розробляє заходи щодо попередження захворювань і зміцнення здоров'я та збільшення тривалості активного життя шляхом впровадження принципів раціонального харчування і вимог до якості і безпеки споживаних харчових продуктів
   
«Сучасні лабораторні дослідження»

20 Дисципліна «Сучасні лабораторні дослідження» є складовою підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика».  Основне завдання дисципліни – засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навиків сучасних лабораторних досліджень при встановленні та верифікації діагнозу у хворих на найпоширеніші захворювання, здійснення об’єктивної оцінки стану здоров’я, проведення діагностики захворювань, моніторингу ефективності лікування, подальшого прогнозу перебігу хвороби та якості життя.
   
   
Освітній рівень «Магістр»
   
3 семестр  
   
«Оцінка токсикологічних станів»
 
11a Дисципліна «Оцінка токсикологічних станів» включає відомості щодо отруйних речовин штучного та природного походження, ризику та типи можливого отруєння та заходи його попередження, оцінки ризику для здоров’я при використанні хімічних речовин під час професійної діяльності на хімічному виробництві та підчас лабораторних досліджень. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закони взаємодії живого організму з отрутою різноманітної природи, поняття про отруту та токсикологічні стани, механізми токсичності різних речовин, шляхи потрапляння та перетворення отрути в організмі, сучасні методи, діагностика, лікування та профілактики отруєнь.
   
   
 Дисципліни, які викладаються студентам, що навчаються за освітньою програмою «Дієтологія»
   
 7 семестр  
   
«Соціальні аспекти харчування»

22a Дисципліна покликана ознайомити студентів із соціальними аспектами харчування, причинами змін у структурі харчування сучасної людини, основними принципами і напрямками державної політики у сфері здорового харчування. За даними Держкомстату, в країні спостерігається тенденція до одноманітного харчування, а його енергетична цінність забезпечується переважно вуглеводами та жирами за рахунок хліба, борошняних виробів, картоплі та олії. Основу національного здорового харчування, мають становити доступні та традиційні продукти з високою біологічною цінністю, які вживалися населенням України протягом століть. В якості набуття практичних навичок студентам буде запропоновано розробити дієтичні рекомендації для сучасної людини, виходячи із активності та стану здоров’я організму.
   
«Репродуктивна дієтологія»

23 Дисципліна «Репродуктивна дієтологія» покликана ознайомити студентів із принципами харчування, що сприяють репродуктивному здоров’ю людини, потребами і відмінностями в харчуванні чоловіків і жінок. Дисципліна охоплює питання дієтичного харчування дітей у пубертатній період, чоловіків і жінок на етапі підготовки до запліднення, жінки у період вагітності і годування, а також питання здорового харчування для тривалого періодам репродуктивних можливостей.
   
«Психічні розлади харчової поведінки»

25 Навчальна дисципліна «Психічні розлади харчової поведінки» формує уявлення про найпоширеніші розлади харчової поведінки - нервова анорексія, булімія та компульсивне переїдання, які є асоційованими з вираженими негативними медико-соціальними наслідками та мають найвищий рівень смертності серед усіх психічних захворювань. В межах курсу будуть розглянуті механізми формування харчової поведінки особистості, причини їх розладів, наслідки, особливості діагностування та лікування.
   
«Сучасні методи лабораторної діагностики»
 
37 Дисципліна «Сучасні методи лабораторної діагностики» ознайомлює із основами сучасних лабораторних досліджень при встановленні та верифікації діагнозу у хворих на найпоширеніші захворювання, здійсненні об’єктивної оцінки стану здоров’я, проведення діагностики захворювань, моніторингу ефективності лікування та дієтичного харчування, подальшого прогнозу перебігу хвороби та якості життя.
   
8 семестр  
   
«Дієтологія в спорті»

19 «Дієтологія в спорті» має на меті ознайомлення майбутніх спеціалістів «Технології медичної діагностики та лікування» з особливостями харчування спортсменів, призначеного для поповнення енерговитрат, що відбуваються в процесах життя і специфічної спортивної роботи, для реалізації забезпечення функцій організму і потоку речовин, що діють як регулятори обмінних процесів. Не менш важливо визначити основні принципи, на яких має базуватися харчування спортсменів, а також можливість спрямованого впливу продуктів харчування на показники фізичного виконання і збереження здоров'я спортсменів.
   
«Дієтичні традиції в світі»
 
28 Деякі гастрономічні традиції різних культур часто неприйнятні представникам інших культур. Навчальна дисципліна «Дієтичні традиції в світі» ознайомлює із різноманітністю концепцій харчування в окремих культурах світу, із метаболічними особливостями і відмінностями представників різних гастрономічних культур, дає поняття вегетаріанства, сироїдіння, лікувального голодування, концепції роздільного харчування, харчування за групами крові.
   
«Курортно-лікувальне харчування»

29 Оскільки організація лікувального харчування хворих є одним з важливих розділів в комплексі лікувальних заходів, то навчальна дисципліна «Курортно-лікувальне харчування» ознайомить студентів із основними підходами до організації лікувального харчування на санаторно-курортних підприємствах, тенденціями удосконалення організації дієтичного (лікувального і профілактичного) харчування, контролем якості та стандартами харчування, альтернативними школами харчування.
   
«Харчування при ендокринних розладах»

31 Оскільки при ендокринних розладах страждає обмін речовин, то дієтотерапія – найважливіша складова правильного лікування хворого. Отже, навчальна дисципліна «Харчування при ендокринних розладах» присвячена особливостям дієтичного харчування при порушеннях роботи ендокринної системи різної етіології для різних вікових і статевих груп, при порушеннях, спровокованих депресивними станами та стрес-факторами. Задача студентів – навчитися складати індивідуальне дієтичне меню в залежності від стану і діагнозу хворого.
   
«Харчова та біологічна цінність продуктів харчування»

35 Навчальна дисципліна «Харчова та біологічна цінність продуктів харчування» ознайомлює студентів із основними характеристиками продуктів харчування – харчовою і біологічною цінністю. Харчова цінність характеризується всією повнотою корисних властивостей продукту і його смаковими властивостями, обумовленими поживними речовинами, що містяться в ньому. Харчова цінність тим вища, чим більшою мірою продукт задовольняє фізіологічні потреби організму в цих речовинах і забезпечує його нормальне функціонування. Енергетична цінність характеризується сумарною кількістю енергії, що виділяється при біологічному окисленні поживних речовин, що містяться в 100 гр. продукту і використовується для підтримки фізіологічних функцій організму.
   
 
Дисципліни, які викладаються здобувачам освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Медицина»
   
5 семестр  
   
«Нутриціологія»
 
12a Нутриціологія — це наука про їжу та харчування, про харчові продукти, харчові речовини та інші компоненти, що містяться в цих продуктах, про їхню дію і взаємодію, про їхнє споживання, засвоєння, витрачання та виведення з організму, про роль впідтримці здоров'я або виникненні захворювань. Дисципліна розглядає проблеми харчування, розвиток різних видів захворювань через неповноцінне і незбалансоване харчування, а також лікувальний і профілактичний вплив здорової їжі і здорового способу життя на організм людини.
   
10 семестр  
   
«Лабораторно-інструментальна діагностика в педіатрії»

13a Навчальна дисципліна «Лабораторно-інструментальна діагностика в педіатрії» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина» і є вибірковою дисципліною. Основне напрямом при вивченні дисципліни є засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навиків сучасних інструментальних та лабораторних досліджень при встановленні та верифікації діагнозу у дітей на найпоширеніші захворювання, здійснення об’єктивної оцінки стану здоров’я, проведення діагностики захворювань, моніторингу ефективності лікування, подальшого прогнозу перебігу хвороби та якості життя.
   
   
Дисципліни, які викладаються здобувачам освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнологія»
   
Освітній рівень «Магістр»
   
3 семестр  
   
«Експрес-аналіз в біотехнології, контроль (оцінка) якості продукції»

14a Дисципліна «Експрес-аналіз в біотехнології, контроль (оцінка) якості продукції» охоплює вивчення фізико-хімічних особливостей культуральної рідини, особливості визначення біологічно активних речовин в багатокомпонентних системах, методи якісного та кількісного визначення продуктів біотехнології. Вивчаються особливості аналітичного визначення біологічно активних речовин в багатокомпонентних системах, узагальнюються сучасні дані щодо структури біологічно активних речовин, розглядаються методи контролю за біотехнологічним виробництвом, а також контроль на стадіях одержання готового продукту. Приділяється увага сучасним методам одержання біотехнологічної продукції високої якості.
   
   
Дисципліни, які викладаються студентам, що навчаються за освітньою програмою «Біологія»
   
Освітній рівень «Бакалавр»
   
7 семестр  
   
«Клітинний імунітет»

15a «Клітинний імунітет» є важливим сучасним розділом фундаментальної імунології, що вивчає усі аспекти розвитку специфічної імунної відповіді: будову TCR та BCR, біохімічні шляхи передачі сигналу від цих рецепторів, а також формування рецепторів при розвитку лімфоцитів; популяції Т та В лімфоцитів, особливості розвитку та функціонування клітин цих популяцій; процесинг і презентацію антигенів білкового і ліпідного походження клітинами різних типів АПК; взаємодії клітин різних функціональних типів в процесі розвитку специфічної імунної відповіді.
   
8 семестр  
   
«Біологічні основи інфекційних процесів»

16a «Біологічні основи інфекційних процесів» є інноваційним курсом, що пропонує системний підхід до розуміння складних механізмів взаємодії бактерій з організмом людини. У курсі надано інформацію щодо фундаментальних понять інфекції та інфекційного процесу бактеріальної етіології. Розглянуто організм людини як комплексний мікробіотоп для існування різноманітних мікробіоценозів бактерій з акцентом на значенні мікробіоти у фізіологічних процесах різних органів та систем організму хазяїна. Окремої уваги надано факторам патогенності бактерій, як основним чинникам інфекційних патологічних процесів в організмі людини.
   
   
Дисципліни, які викладаються здобувачам освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія»
   
Освітній рівень «Бакалавр»
   
8 семестр  
   
«Екологічна біотехнологія»
 
17a Дисципліна «Екологічна біотехнологія» є складовою циклу вільного вибору студента. Дисципліна присвячена вивченню загальних та спеціальних відомостей про закономірності біотехнологічних процесів, типових задач та методів вирішення проблем навколишнього середовища, включаючи переробку мінеральної сировини.
   
Освітній рівень «Магістр»
   
3 семестр  
   
«Управління та поводження з відходами»
18a Навчальна дисципліна «Управління та поводження з відходами» забезпечує формування цілісних (системних) знань про управління та поводження з відходами, ознайомлення з широтою спектру існуючих проблем і необхідністю вирішення їх на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях. Вивчення дисципліни сприяє формуванню у студентів основних уявлень про управління та поводження з відходами, що у свою чергу, передбачає формування у них природоохоронного та екологічного світогляду. У процесі навчання формуються знання та вміння, необхідні майбутньому фахівцю для роботи в регіональних і національних природоохоронних службах України, в регіонах, де екологічна ситуація залишається вкрай складною, навантаження на природне середовище зростає, а забруднення і виснаження природних ресурсів продовжує загрожувати здоров'ю населення, екологічній безпеці та економічній стабільності держави.
   
«Організація природоохоронної діяльності на підприємстві»

19a Навчальна дисципліна «Організація природоохоронної діяльності на підприємстві» присвячена вивченню особливостей функціонування системи екологічного управління на підприємстві. При вивченні курсу в модулі 1. «Теоретичні основи та забезпечення природоохоронної діяльності на підприємстві» досліджуються концептуальні засади та структури системи екологічного управління і екологічного менеджменту. В модулі 2 «Практичні напрями та інструменти організації природоохоронної діяльності на підприємстві» увага зосереджена на практичних проблемах створення та забезпечення функціональних напрямків діяльності екологічної служби на підприємстві, особливостях організації системи екологічного контролю, забезпечення екологічної безпеки підприємства.
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader