НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Kafedra virusologii LOGOРозвиток вірусологічної науки в Україні історично пов’язаний з Київським університетом. Саме тут, в стінах університету святого Володимира (ниніІвановський Дмитро Йосипович Київський національний університет імені Тараса Шевченка) основоположник вірусології – наш співвітчизник Д.Й. Івановський в 1903 році успішно захистив докторську дисертацію на тему “Мозаїчна хвороба тютюну”, чим офіційно підтвердив своє відкриття патогену тютюнової мозаїки, яке він зробив в 1892 році.

В 1962 році в Київському університеті імені Тараса Шевченка, вперше в тодішньому СРСР, відкрито кафедру вірусології, яка розпочала підготовку спеціалістів-вірусологів.

Організатором та завідувачем кафедри вірусології була відомий вірусолог та епідеміолог, професор, доктор Корнюшенко Ніна Петрівнамедичних наук Ніна Петрівна Корнюшенко, яка керувала кафедрою протягом 1962-1978 рр. Велику допомогу в організації кафедри внесли професори Київського університету П.Д.Харченко та М.М.Ротмістров. Активну участь в створенні кафедри приймали викладачі: доценти М.К.Топчій, В.Г.Байшева, О.В.Сидоренко, аспірант А.В.Маселюк (зараз професор А.В.Руденко).

З 1978 по 2003 роки кафедрою завідував академік УААН, АН ВШУ, д.б.н., професор, лауреат премії імені академіка Д.К. Заболотного НАН України та Державної премії в галузі науки і техніки Бойко А.Л.

З грудня 2003 по серпень 2017 року кафедру вірусології очолив Поліщук В.П. – професор, д.б.н., лауреат премії імені академіка Д.К. Заболотного НАН України та Державної премії в галузі науки і техніки. Натхнення, справжній потяг до науки, жага до знань, критичне мислення, прагнення бути кращою версією себе, тверда позиція, торування шляху для досягнення мети  – це лиш дрібка з усіх подарунків, що їх просто у спілкуванні і на лекціях отримували абсолютно всі, хто мав честь знати Валерія Петровича. Щоб встигати за швидкістю його думок треба було докласти зусилль – і ці інтелектуальні перегони тримали у тонусі усіх. Спілкування з Валерієм Петровичем магічно діяло на кожного, когось спонукаючи до активних дій, когось до роздумів, когось до великих звершень.

В різні періоди на кафедрі читали курси лекцій видатні вчені-вірусологи: чл.-кор. НАНУ С.М.Московець, академік НАНУ С.М.Гершензон, Засновники кафедри та перші випускникичл.-кор. НАНУ Б.П.Мацелюх, професор В.І.Струк, професор, чл.-кор. АМН України А.Ф.Фролов, професор Ф.Д.Калінін, академік НАНУ В.П.Широбоков, чл.-кор. НАНУ Н.С.Дяченко, професор Я.Г.Кишко, д.фіз.-мат.н. Г.С.Литвинов, к.б.н. Д.П.Грама, к.б.н. Ю.М.Шелудько, к.б.н. В.О.Горюшин, к.б.н. Л.Г.Білик, а також науковці з Москви, Ленінграду – академіки РАН Й.Г.Атабеков, Д.К.Львов, Ю.З.Гендон, Т.Й.Тихоненко, А.А.Смородинцев, професори Д.К.Голубєв, І.М.Габрилович. Відвідували кафедру та читали лекції вчені з Америки, Великобританії, Німеччини та інших країн: Д.Блашкович (Словаччина), Й.Шаеффер, Л.Козлофф, Б.Альбертс (США), Д.Шпаар (Німеччина) та інші. Сьогодні кафедра має наукову творчу співпрацю з науковими центрами Росії, США, Великобританії, Німеччини, В’єтнаму, Болгарії, Литви, Чехії, Іспанії. 

Бойко Анатолій Леонідович

Академік А.Л.Бойко заснував наукову школу досліджень структури та функції вірусів за різних екологічних умов. В цьому напрямку підготовлено і захищено 3 докторські та 28 кандидатських дисертацій на звання доктора та кандидата біологічних наук, відповідно. Активно проводяться дослідження вірусів рослин, мікроорганізмів, комах. В результаті цієї роботи вірусологи університету здобули чимало цінних відомостей про властивості ряду нових вірусів соняшнику, хмелю, ефіроолійної троянди та інших культур (А.Л.Бойко, В.П.Поліщук, О.А.Кондратюк, Н.А.Князева, Г.С.Литвинов та інші, 1989). Вивчаються віруси фітопатогенних бактерій (Л.В.Токарчук, Л.І.Семчук), пшениці (Л.Т.Міщенко), віруси комах, риб (А.Л.Бойко, Г.С.Литвинов, Л.П.Бучацький). Протягом ряду років на кафедрі проводились наукові роботи по дослідженню гетерогенності популяції вірусу грипу та її ролі в епідемічному процесі (Н.П.Корнюшенко, О.В.Сидоренко, Н.В.Тайкова, Т.Б.Гращенко, Т.П.Зеленська, Т.А.Ігнатенко).

В роботах 1970-1980 р.р. показана чутливість вірусів рослин та грипу до геліокосмічних факторів (Н.П.Корнюшенко, А.Л.Бойко, Н.В.Тайкова, В.Г.Байшева, Ж.А.Дулевич таПоліщук Валерій Петрович інші), вивчено зміни структури і функції вірусів під впливом іонізуючої радіації та постійного магнітного поля (ПМП). При цьому вперше виявлено ефект орієнтації вірусів у ПМП, розроблено нові технології для одержання безвірусних рослин-донорів, на які отримано ряд авторських свідоцтв (А.Л.Бойко, В.П.Поліщук).

З 1979 р. розпочато проведення досліджень закономірностей патогенезу фітовірусних інфекцій та розробки заходів боротьби з ними з метою раціонального використання природних біоресурсів. Виявлені загальні закономірності інфекційного процесу нових, раніше не ідентифікованих в Україні, фітовірусних патогенів, що уражують хміль, соняшник, цукровий буряк, пшеницю (проф. А.Л. Бойко, ст.н.с. Н.А.Князева, доц. О.А.Кондратюк, пров.н.с. Л.Т.Міщенко, м.н.с. С.О.Смирнова, н.с. Н.А.Сенчугова).

З початку 1990-х років під керівництвом проф. В.П.Поліщука було розпочато дослідження впливу стресових факторів оточуючого середовища, передусім іонізуючого опромінення на прикладі Чорнобильскої зони та важких металів, на патогенез вірусних інфекцій рослин, поширення вірусів та їх еволюцію. Даний напрямок набув значного розвитку, що засвідчують численні публікації. Зокрема продемонстровано можливість появи нетипових візуальних симптомів вірусних захворювань рослин, які зростають за умови впливу радіоактивності, та потенційних генетичних змін вірусів (Т.П.Шевченко, В.П.Поліщук, А.Л.Бойко). Показано, що стрес рослин, спричинений важкими металами, може індукувати значну інтенсифікацію розвитку вірусних захворювань та викликати зміни на клітинному і метаболічному рівні (І.Г.Будзанівська, О.В.Шевченко, В.П.Поліщук). Іншим напрямком наукової роботи кафедри є дослідження активності перспективних хіміотерапевтичних препаратів, отриманих на основі гетерополіядерних координаційних сполук та порфіринів, для профілактики вірусних інфекцій рослин, а також отримання безвірусного рослинного матеріалу (А.В.Харіна, І.Г.Будзанівська, В.П.Поліщук).

Відкриття NATO Advancesed research workshopСпівробітниками кафедри виданий підручник “Руководство к практическим занятиям по вирусологии” (М.К.Топчій, Н.П.Корнюшенко, 1975), посібник “Екология вирусов растений” (А.Л.Бойко, 1990), “Практикум із загальної вірусології” за ред. А.Л.Бойка (А.Л.Бойко, В.П.Поліщук, Л.В.Токарчук, Ж.А.Дулевич, О.А.Кондратюк, Н.В.Тайкова, О.В.Молчанець, Т.А.Компанець, 2000). Кафедра працює над підручником з загальної вірусології, випустила ряд монографій та тематичних посібників: “Вирусы и вирусные заболевания хмеля и розы эфиромасличной” (А.Л.Бойко, 1976); “Насінневі вірусні інфекції соняшника та методи їх діагностики” (Н.А.Князева, А.Л.Бойко, С.О.Смирнова, 1999); “Математичні моделі в дослідженні вірусів рослин” (Ю.В.Загородній, А.Л.Бойко, 2001); “Моніторинг вірусних інфекцій рослин в біоценозах України” (В.П.Поліщук, І.Г.Будзанівська, С.М.Рижук, В.П.Патика, А.Л.Бойко, 2001); “Переносники вірусів рослин” (А.Є.Рижкова, В.П.Поліщук, Ю.Г.Вервес, А.Л.Бойко, 2002); “Віруси рослин. Штамове різноманіття” (Т.П.Шевченко, В.П.Поліщук, А.Л.Бойко, 2002), “Математичне моделювання вірусних епідемічних процесів рослин” (Ф.П.Дем’яненко, І.Г.Будзанівська, В.П.Поліщук, 2002); “Основи екології та біофізики вірусів” (А.Л.Бойко, 2003); “Вступ до хіміотерапії вірусних інфекцій” (А.В.Харіна, І.Г.Будзанівська, В.П.Поліщук, 2003); “Вплив важких металів на перебіг вірусних інфекцій рослин” (О.В.Шевченко, І.Г.Будзанівська, В.П.Патика, А.Л.Бойко, В.П.Поліщук, 2003), “Посібник з практичних занять до курсу “Загальна вірусологія” (В.П.Поліщук, І.Г.Будзанівська, Т.П.Шевченко, 2005), десятки методичних рекомендацій для навчального процесу та виробництва.

Про значний вклад в розвиток вірусологічної науки свідчать міжнародні конференції, що проводяться на базі кафедри. Так, за останні роки було проведено декілька науково-практичних конференцій: “Вірусологія народному господарству” (1987); “Біоресурси та віруси” (Шацьк, 1988; Ялта,1994; Київ, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016). У 2005 році кафедра вірусології сумісно з Інститутом захисту рослин та діагностики патогенів (Ашерслебен, Німеччина) отримала грант від NATO та виступила головним організатором міжнародної робочої школи “SIGNIFICANCE OF VIRUS DISEASES FOR CROP BIOSECURITY IN A DEVELOPING EUROPEAN COMMUNITY”. У 2007 році кафедра вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка виступила організатором чергової 5-ї міжнародної конференції “Біоресурси та віруси”.

VIІ Міжнародна конференція «Біоресурси та віруси» (2013 рік)

Цикл наукових праць (акад. УААН А.Л.Бойко, проф. В.П.Поліщук, ст.н.с. Н.А.Князева) з діагностики та прогнозу розвитку фітовірусних інфекцій в різних регіонах України відмічено премією ім. Д.К.Заболотного НАН України (1997). У 2004 році колектив авторів, очолюваний акад. А.Л.Бойко та В.П.Поліщуком, був відмічений Державною премією у галузі науки і техніки за цикл робіт з екології та епідеміології вірусних інфекцій.

У 2017 році рішенням Конкурсної комісії винахід кафедри вірусології «Спосіб пригнічення розвитку контамінуючих бактерій при розмноженні рослин in-vitro» (патент № 112337; автори – Харіна А.В., Заіка С.А., Корнієнко Н.О., Поліщук В.П.) визнано кращим у галузевій номінації «Сільськогосподарські технології». 

Наразі співробітники кафедри вірусології під керівництвом проф. Будзанівської І.Г. продовжують традиції закладені з дня заснування кафедри і плідно працюють на ниві галузі вірусології. Результати наукових досліджень співробітників кафедри втілюються у публікаціях. До науково-дослідницької роботи широко залучаються студенти, які беруть активну участь у підготовці рефератів, наукових конкурсах та конференціях. Наявність висококваліфікованого викладацького і навчально-допоміжного персоналу, належної матеріальної бази та методичного забезпечення дозволяє кафедрі здійснювати навчально-виховний процес і відповідну підготовку студентів на рівні вимог кваліфікаційних характеристик.

Лауреати державної премії в галузі науки та техніки (2005 рік)

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader