НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Шевченко Т. П., Харіна А. В., Коротєєва Г. В., Шевченко О. В. Будзанівська І. Г. Робочий зошит з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Медицина» (українська мова навчання). Частина ІІ «Вірусологія» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедра вірусології. – Київ: 2023. - 100 с.

button download v1.2

Збірник ситуаційних задач та тестових завдань по епідеміології. Навчальний посібник / Андрійчук О.М. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2020. – 118 с.

button download v1.2

Методичні рекомендації до дисципліни «Віруси архей, мікоплазм та ціанобактерій» для студентів освітнього рівня «Магістр», що навчаються за ОП «Біологія» ННЦ «Інститут біології та медицини»// Київський національний університет імені Тараса Шевченка.- Київ.- Упорядники: Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г. – К.: ЦП «Компринт», 2022. – 39с.

button download v1.2

Microbiology, immunology, virology. Laboratory Notebook. Part 2: Virology / Compliers: A.V. Kharina, T.P. Shevchenko, O.V. Shevchenko et al. - K.: Kyiv University Publishing and Print Centre, 2020 - 63 p.

button download v1.2

Вірусологія: підручник / І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко, Г.В. Коротєєва та ін. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. - 351 с.

Висвітлено походження й еволюцію вірусів, їхню будову та репродукування, патогенез й особливості противірусного імунітету. Детально викладено відомості про віруси різних організмів - людини й тварин, рослин, бактерій, про екологію та епідеміологію.

Рекомендовано для студентів біологічних факультетів університетів, може бути корисним студентам-медикам і вірусологам загальнобіологічного, медичного, ветеринарного й аграрного профілів.

button download v1.2

Методичні рекомендації до дисципліни спеціалізації «Віруси людини та тварин» кафедри вірусології для студентів денної форми навчання ННЦ «Інститут біології»/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка.- Київ.- Упорядник: Г. В. Коротєєва-2015.- 38с.

button download v1.2

Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Глобус, 2013. - 150 с.

button download v1.2

Методичні рекомендації до дисципліни «Віруси і біобезпека» кафедри вірусології для студентів денної форми навчання ННЦ «Інститут біології та медицини» // Київський національний університет імені Тараса Шевчнка. - Київ. - Упорядник: О.М. Андрійчук - 2017.- 34 с.

button download v1.2

Вірусні інфекції людини та тварин: епідеміологія, патогенез, особливості противірусного імунітету, терапія та профілактика : навч. посіб. / О. М. Андрійчук, Г. В. Коротєєва, О. В. Молчанець, А. В. Харіна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 415 с.

Подано сучасну інформацію про вірусні інфекції людини та тварин. Детально викладено теоретичні та експериментальні основи патогенезу та епідеміології вірусних інфекцій, розглянуто питання противірусного імунітету, хіміотерапії та профілактики вірусних інфекцій. Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів біологічного профілю, медичних і ветеринарних фахівців, спеціалістів у галузі біологічної безпеки

button download v1.2

Методичні рекомендації до спеціального курсу «Медична та ветеринарна вірусологія» кафедри вірусології для студентів ННЦ «Інститут біології» (Упорядник – Г. В. Коротєєва), Київ, 2013.- 31с.

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader