НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra Genetiki LOGO v1


Перелік

обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра загальної та медичної генетики


   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
4 семестр 

«Молекулярна біологія»

 
Курс присвячено базовим механізмам перебігу біологічних процесів на молекулярному рівні. Розглядаються принципи структурної організації білків, нуклеїнових кислот і макромолекулярних комплексів; структурна організація спадкового апарату клітини; молекулярні механізми транскрипції, процесингу РНК, біосинтезу білків, реплікації, репарації і рекомбінації ДНК; молекулярні механізми регуляції біологічних процесів; принципи методів молекулярної біології.
   
«Molecular Biology»

 
The course covers basic mechanisms of biological processes at molecular level. The topics include principles of structural organization of proteins, nucleic acids and macromolecular complexes; structural organization of hereditary apparatus; molecular mechanisms of transcription, RNA processing, protein synthesis, DNA replication, repair and recombination; molecular mechanisms of regulation of biological processes; principles of research methods in molecular biology.
   
   
5 семестр

 
«Загальна генетика»

 
Курс охоплює вивчення як загальних закономірностей спадковості та мінливості, так і їхніх особливостей у різних груп організмів. Розглядаються базові принципи спадкування, особливості спадкування кількісних ознак та ознак, пов’язаних зі статтю, механізми спадкової та неспадкової мінливості. Висвітлюються питання генетики людини та медичної генетики, генетики індивідуального розвитку, популяційної генетики. В ході вивчення дисципліни демонструється практичне застосування і значення окремих методів генетики, у тому числі в медицині та біотехнології.
 
The course covers the study of both general patterns of heredity and variability, as well as their features in different groups of organisms. Basic principles of inheritance, peculiarities of inheritance of quantitative and sex-related traits, mechanisms of hereditary and non-hereditary variability are considered. Issues of human genetics and medical genetics, genetics of individual development, population genetics are included. The course also covers practical applications and significance of certain methods of genetics in different areas, including medicine and biotechnology.

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader