НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Genetika drozofily cover 2

Генетика дрозофіли. Великий практикум - Київ, 2011 - 167 с.
Козерецька І.А., Проценко О.В., Жук О.В., Серга С.В., Демидов С.В.

Викладено основи лабораторного культивування та роботи з Drosophila melanogaster, методи гібридологічного аналізу в дрозофіли, постановки експериментів із використанням препаратів політенних хромосом, а також базові молекулярно-біологічні методи. Коротко наведено основні теоретичні відомості, необхідні для проведення експериментів.

 

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 

 

 

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Antropogenetika cover

Антропогенетика з основами медичної генетики
Демидов С.В., Мінченко Ж.М., Гавриленко Т.І., Топчій Н.М., Новікова С.М.

У навчальному посібнику зібрані як класичні, так і сучасні дані, які стосуються медичної генетики і викладаються під час лекційних занять з різних генетичних курсів для студентів біологічних і медичних спеціальностей. Особлива увага приділяється сучасним методам генетичної діагностики спадкових хвороб, сучасним напрямках медичної генетики, які можуть бути цікавими не тільки студентам та аспірантам, але й широкому колу читачів. Посібник розрахований, проте, перш за все для допомоги студентам пізнати основи класичних і сучасних принципів молекулярно-генетичних механізмів спадкової патології людини, познайомитися з методами, які застосовуються в медико-генетичних дослідженнях, сучасними напрямками медичної генетики та основними законами цієї генетичної науки.

 

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Imunogenetika

Імуногенетика: Підручник
Ж.М. Мінченко, Т.І. Гавриленко, С.В. Демидов, Н.М. Топчій

Це перший в Україні підручник з імуногенетики, що відповідає навчальній програмі курсу «Імуногенетика» для студентів біологічних факультетів. Підручник охоплює матеріал із класичної та сучасної імуногенетики. У ньому розглянуто історію формування імуногенетики,завдання і методи дисципліни, вчення про групи крові, загальну характеристику антитіл та антигенів, імуноглобуліни та гени, що їх кодують,головний комплекс гістосумісності та його гени, генетичний контроль імунної відповіді, популяційну і трансплантаційну імуногенетику, імуногенетичні аспекти радіаційної генетики, математичні основи імуногенетичного аналізу та ін. у кінці книги наведено словник важливих імуногенетичних термінів. До кожного розділу додаються запитання і завдання для контролю засвоєних знань.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Фізика ДНК. Навчальний посібник
А.В.Сиволоб

Викладено сучасні уявлення про фізичні властивості молекули ДНК: принципи її структурної організації, механізми стабільності та структурних перетворень ДНК, полімерні й поліелектролітні властивості. Описано особливості циркулярних молекул ДНК, механізми взаємодії ДНК з іншими молекулами, її надмолекулярну організацію та структурну динаміку у складі хроматину. Основну увагу приділено теоретичним концепціям, які пояснюють властивості ДНК, і принципам описання й аналізу різних аспектів її фізичної поведінки. Наведено приклади експериментальних результатів, отриманих головним чином останніми роками, які ілюструють теоретичні положення.

Для студентів біологічних факультетів університетів, а також для аспірантів і науковців, які цікавляться молекулярною біологією та біофізикою.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Молекулярна біологіяМолекулярна біологія. Підручник
А.В.Сиволоб

Подано сучасні уявлення про молекулярні механізми загальних біологічних процесів. Викладено принципи структурної організації білків і нуклеїнових кислот, а також взаємодій біологічних макромолекул. Описано молекулярні механізми транскрипції, процесингу РНК, білкового синтезу, реплікації, репарації та рекомбінації ДНК. Основну увагу приділено структурним і динамічним властивостям макромолекул і макромолекулярних комплексів, які забезпечують здійснення біологічних функцій.

Для студентів біологічних факультетів університетів, медичних і аграрних вищих навчальних закладів, а також для аспірантів і науковців, які цікавляться молекулярною біологією.

Молекулярна біологія. Підручник

Генетика. Підручник
Генетика. Підручник
А.В. Сиволоб, С.Р. Рушковський, С.С.Кир’яченко, К.С. Афанасьєва, В.Ф. Безруков,
І.А. Козерецька, С.В. Демидов

Викладено сучасні уявлення про механізми спадковості й мінливості. Описано принципи молекулярної генетики, закономірності спадкування ознак, механізми мінливості генетичного матеріалу, особливості генетичних процесів у про- та еукаріотів, у тому числі в людини, а також основи генетики популяцій і генетичної інженерії.

Для студентів біологічних спеціальностей університетів, медичних і аграрних вищих навчальних закладів, а також для аспірантів і науковців, які цікавляться генетикою.

Генетика. Підручник

Молекулярна організація хромосом

Молекулярна організація хромосом. Навчальний посібник
А.В.Сиволоб , К.С.Афанасьєва  

Викладено сучасні уявлення про структурно-функціональну організацію еукаріотичних хромосом. Описано білки хроматину, структуру та структурну динаміку інтерфазного хроматину на різних рівнях його організації, зміни хроматину при активації транскрипції, механізми інактивації транскрипції та епігенетичної спадковості в складі гетерохроматину, механізми реплікації ДНК, компактизації та сегрегації хромосом під час мітозу. Розглянуто також структурне розмаїття еукаріотичних хромосом та їх перетворення в процесі еволюції. 

Для студентів біологічних факультетів університетів, а також для аспірантів та науковців, які цікавляться молекулярною біологією та генетикою.

Молекулярна організація хромосом

 

Методичні вказівки до курсу Молекулярна біологія
Методичні вказівки до розв'зку задач із курсу "Молекулярна біологія"
К.С. Афанасьева, С.Р.Рушковський

Мета цього посібника – ознайомити студентів біологічних факультетів із алгоритмами розв’язку задач з молекулярної біології та молекулярної генетики. Розуміння принципів розв’язку задач є важливим моментом у вивченні курсів молекулярної біології та молекулярної генетики, оскільки дозволяє застосовувати отримані в ході опанування цих складних дисциплін знання на практиці та легше засвоювати теоретичний матеріал лекційних курсів.

У посібнику наведені приклади задач з 8 тем: «Ковалентні та нековалентні зв’язки в біополімерах», «Білки: їх структура та механізми функціонування», «Структура нуклеїнових кислот», «Організація геномів прокаріот та еукаріот», «Транскрипція та дозрівання РНК», «Біосинтез білка», «Реплікація та репарація ДНК», «Рекомбінація ДНК». На початку кожної теми подано короткий «словник» основних термінів з даного розділу молекулярної біології.

Методичні вказівки до розв'зку задач із курсу "Молекулярна біологія"

Молекулярна біологія


Молекулярна біологія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання
К.С.Афанасьева, С.Р.Рушковський, А.В.Сиволоб

Мета даного посібника – зосередити увагу студентів заочного відділення на основних питаннях, які є необхідними для розуміння курсу “Молекулярна біологія” у комплексі з пов'язаними з ним дисциплінами. Сумлінне опрацювання наведених у посібнику завдань дасть можливість добре підготуватися та успішно скласти іспит з “Молекулярної біології”.

Посібник складається з трьох частин. У першій частині наведені теми та запитання модульних контрольних робіт. Контрольну роботу №1 студенти виконують у міжсесійний час і здають в перший день наступного семестру. Контрольну роботу №2 студенти виконують протягом другого семестру і здають у день іспиту. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за контрольну роботу №1 дорівнює 20, за контрольну роботу №2 – 25.

Молекулярна біологія

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader