НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Osnovy medychnoi genetyky

Чопей М.І., Рушковський С.Р., Афанасьєва К.С. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Основи медичної генетики» для студентів 2 курсу освітньої програми «Медицина» освітнього рівня «Магістр» ННЦ «Інститут біології та медицини», 2023. – 52 с.
Викладено основні практичні роботи, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни «Основи медичної генетики», які охоплюють розв’язок задач на з’ясування принципів спадкування ознак у людини; алгоритми встановлення типу спадкування хвороби при аналізі родоводів та підходи до оцінки ризику народження хворих дітей у родинах; методи каріотипування людини при рутинному та диференційному фарбуванні хромосом; оцінку впливу поліморфних варіантів генів на ризик розвитку багатофакторних хвороб; використання мікросателітних локусів в медико-генетичному консультуванні; основи використання методів біоінформатики для аналізу патологій у людини.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Molbiol 2017

Методичні рекомендації до занять з курсу «Молекулярна біологія». Для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» / Упорядн. К. С. Афанасьєва, С. Р. Рушковський, А. В. Сиволоб - Київ, 2017

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Farmakohenetyka cover

Рушковський С.Р. Фармакогенетика. Курс лекцій. Для студентів першого курсу магістратури ННЦ «Інститут біології». - Київ, 2013. - 116 с.

В курсі лекцій розглядаються загальні відомості про фармакокінетику та фармакодинаміку ліків, причини індивідуальної чутливості до препаратів, генетичні варіанти систем транспорту та метаболізму лікарських препаратів та їх фармакогенетична роль, фармакологічні аспекти генетичних варіантів молекул мішеней лікарських препаратів. Обговорюються проблеми призначення індивідуальних схем лікарської терапії в залежності від генотипу хворого.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Fizychni metody v molekuliarnii henetytsi obkladynka

Фізичні методи в молекулярній генетиці. Практикум: навч. посіб. / К. С. Афанасьєва. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – 127 с. Іл. 43. Бібліогр.: 37.

Викладено теоретичні основи найуживаніших фізичних методів, які широко використовуються в молекулярній генетиці. Описано сучасні підходи до аналізу структури та функцій біополімерів у системах in vivo та in vitro, окреслено спектр застосування різних фізичних методів у молекулярно-біологічних дослідженнях, охарактеризовано їхні переваги та недоліки. Запропоновано варіанти лабораторних робіт, заснованих на використанні сучасних фізичних методів, з детальним алгоритмом постановки експерименту. Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Molekuliarna biolohiia Syvolob obkladynka

Сиволоб А. Молекулярна біологія: підручник, друге видання - 2023

Оновлений підручник, в якому подано сучасні уявлення про молекулярні механізми загальних біологічних процесів. Викладено принципи структурної організації білків і нуклеїнових кислот, а також взаємодій біологічних макромолекул. Описано молекулярні механізми транскрипції, процесингу РНК, білкового синтезу, реплікації, репарації та рекомбінації ДНК, а також принципи основних методів молекулярної біології. Основну увагу приділено структурним і динамічним властивостям макромолекул і макромолекулярних комплексів, які забезпечують здійснення біологічних функцій.
Для студентів біологічних факультетів університетів, медичних і аграрних вищих навчальних закладів, а також для аспірантів і науковців, які цікавляться молекулярною біологією. 

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Genetika drozofily cover 2

Генетика дрозофіли. Великий практикум - Київ, 2011 - 167 с.
Козерецька І.А., Проценко О.В., Жук О.В., Серга С.В., Демидов С.В.

Викладено основи лабораторного культивування та роботи з Drosophila melanogaster, методи гібридологічного аналізу в дрозофіли, постановки експериментів із використанням препаратів політенних хромосом, а також базові молекулярно-біологічні методи. Коротко наведено основні теоретичні відомості, необхідні для проведення експериментів.

 

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 

 

 

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Antropogenetika cover

Антропогенетика з основами медичної генетики
Демидов С.В., Мінченко Ж.М., Гавриленко Т.І., Топчій Н.М., Новікова С.М.

У навчальному посібнику зібрані як класичні, так і сучасні дані, які стосуються медичної генетики і викладаються під час лекційних занять з різних генетичних курсів для студентів біологічних і медичних спеціальностей. Особлива увага приділяється сучасним методам генетичної діагностики спадкових хвороб, сучасним напрямках медичної генетики, які можуть бути цікавими не тільки студентам та аспірантам, але й широкому колу читачів. Посібник розрахований, проте, перш за все для допомоги студентам пізнати основи класичних і сучасних принципів молекулярно-генетичних механізмів спадкової патології людини, познайомитися з методами, які застосовуються в медико-генетичних дослідженнях, сучасними напрямками медичної генетики та основними законами цієї генетичної науки.

 

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Imunogenetika

Імуногенетика: Підручник
Ж.М. Мінченко, Т.І. Гавриленко, С.В. Демидов, Н.М. Топчій

Це перший в Україні підручник з імуногенетики, що відповідає навчальній програмі курсу «Імуногенетика» для студентів біологічних факультетів. Підручник охоплює матеріал із класичної та сучасної імуногенетики. У ньому розглянуто історію формування імуногенетики,завдання і методи дисципліни, вчення про групи крові, загальну характеристику антитіл та антигенів, імуноглобуліни та гени, що їх кодують,головний комплекс гістосумісності та його гени, генетичний контроль імунної відповіді, популяційну і трансплантаційну імуногенетику, імуногенетичні аспекти радіаційної генетики, математичні основи імуногенетичного аналізу та ін. у кінці книги наведено словник важливих імуногенетичних термінів. До кожного розділу додаються запитання і завдання для контролю засвоєних знань.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Фізика ДНК. Навчальний посібник
А.В.Сиволоб

Викладено сучасні уявлення про фізичні властивості молекули ДНК: принципи її структурної організації, механізми стабільності та структурних перетворень ДНК, полімерні й поліелектролітні властивості. Описано особливості циркулярних молекул ДНК, механізми взаємодії ДНК з іншими молекулами, її надмолекулярну організацію та структурну динаміку у складі хроматину. Основну увагу приділено теоретичним концепціям, які пояснюють властивості ДНК, і принципам описання й аналізу різних аспектів її фізичної поведінки. Наведено приклади експериментальних результатів, отриманих головним чином останніми роками, які ілюструють теоретичні положення.

Для студентів біологічних факультетів університетів, а також для аспірантів і науковців, які цікавляться молекулярною біологією та біофізикою.

Фізика ДНК. Навчальний посібник

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader