НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

2021-2022 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Амоша
Аліса Валентинівна
Характеристика порушень хромосом у різних за морфологією преімплантаційних ембріонах людини
2 Блюм
Ростислав Ярославович

Родина генів тубулінів Brassica rapa, їх геномна організація та еволюційний аналіз

3 Кіріченкова
Олександра Павлівна

Перебудови локусу головного комплексу гістосумісності (6p21) при раку молочної залози та яєчників

4 Куцик
Олена Едуардівна

Зміна рівня метилювання ДНК при реалізації радіаційно-індукованого ефекту свідка

5 Михальченко
Поліна Дмитріївна
Поліморфізм інтронних ділянок гена β-тубуліну у представників Betula pendula Roth. на території Житомирської области
6

Мосійчук
Юрій Леонідович

Поліморфізм мікросателітних послідовностей в природних ізолятах дріжджів Saccharomyces paradoxus
7 Ціла
Олена Олександрівна
Ендосимбіотична бактерія Wolbachia у популяціях Drosophila simulans України
8 Шевчук
Надія Володимирівна
Вплив комплексної ендофітно-ризобіальної інокуляції на симбіоз BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM – GLYCINE MAX та ризосферні мікробні груповання
9 Шульга
Марина Олексіївна
Характеристика культури мезенхімальних стовбурових клітин, отриманих із пуповини людини
10 Яців
Володимир Ігорович
Введення в культуру in vitro і мікроклональне розмноження тополь та верб перспективних для біоенергетики

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Дудка
Анастасія Андріївна
Частоти алелів криміналістичних STR локусів у населення Київської області
2 Катуніна
Катерина Валеріївна

Довжина теломер лейкоцитів та біохімічні маркери оксидативного стресу під впливом флавоноїдів

3 Лопухіна
Тамара Олегівна

Міжвидове перенесення пластид для отримання транспластомних рослин в родині Brassicaceae та вивчення функціонування трансгенів у пластидах при різному ядерно-цитоплазматичному оточенні.

4 Перебийніс
Вероніка Максимівна

Асоціація поліморфізму генів EPHA1, PARP1, APOE та GSTP1 з хворобою Альцгеймера

5 Петровський
Владислав Викторович
Визначення бактеріального складу біодобрива
6

Римар
Юлія Юріївна

Поліморфізм мікросателітних послідовностей в природних ізолятах дріжджів Saccharomyces paradoxus
7 Ріпа
Олена Олександрівна
Асоціація поліморфізмів генів TLR2, TLR4 і TLR9 та мутацій в генах BRCA1 та BRCA2 із ризиком розвитку тричі негативного раку грудної залози
8 Сміян
Поліна Сергіївна
Зв‘язок хромосомних аномалій ембріонів з показниками еякуляту батька

 

 2019-2020 н.р. 

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ГАВ`ЯЗ
Володимир Олександрович
Вивчення ліній синтетичної пшениці на селекційну придатність за ознаками якості зерна та продуктивності
2 КЛИМЕНКО
Анастасія Борисівна

Роль довгих некодуючих РНК у розвитку ПТСР

3 КОВАЛЕНКО
Павло Андрійович

P-транспозон у природних популяціях Drosophila simulans України

4 КОПИЧ
Вадим Олегович

Створення генетичної конструкції з властивістю клонування в Agrobacterium tumefaciens та Escherichia coli для трансформації Nicotiana tabacum

5 ПЕРЕКУПКО
Ірина Вадимівна
Поліморфізми в генах BRCA1 і BRCA2 у собак з пухлинами молочних залоз
6

ПЛУТАГАР
Марія Олексіївна

Спадкування трансгенів у пшениці Triticum aestivum L. за Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta
7 СНІГІРЬОВА
Єлизавета Василівна
Детекція нуклеїнових кислот у живих клітинах за допомогою фотостабільних стирилціанінових флуоресцентних барвників
8 ХАРКІВСЬКА
Євгенія Вадимівна
Поліморфізми генів XRCC1 та TP53 за онкозахворювань сечостатевої системи серед населення України
9 ШИМОН
Дар`я Миколаївна

Вплив ампліфікації гена MYCN та перебудов хромосомних ділянок 1p36 та
11q на ефективність лікування нейробластоми

10
ШКЕЛЬ
Ольга Вікторівна
Пошук генів асоційованих з регуляцією запліднення у ссавців
11 ШКЛЯР
Анастасія Ігорівна
Мутації в генах BRCA1 і BRCA2 у хворих на різні типи раку молочної залози
12 ЮРЧЕНКО
Альона Андріївна
Генетичні та епігенетичні фактори, асоційовані з варіаціми фенотипу при спінальній м'язовій атрофії

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БДЖОЛА
Анна Володимирівна
Експресія ізоформи кінази S6 з делетованим 15 екзоном  в клітинних лініях та тканинах ссавців
2 ГОЛІЧЕНКО
Діана Олегівна

Стан довжини теломер та активності теломерази при постінсультних станах

3 СЕМЕНОВА
Анастасія Юріївна

Організація петельних доменів ДНК у клітинах гліобластоми

4 ГОРА
Назар Вікторович

Динаміка інфікування ендосимбіотичної бактерії Wolbachia природних популяцій Drosophila melanogaster України

5 ГЕЙЧЕНКО
Леся Мирслава Тарасівна
In silico генотипування Wolbachia з природних популяцій Drosophila melanogaster
6

КОЗИРЕВА
Катерина Олексіївна

Ідентифікація патогенних мутацій у генах,
що впливають на порушення розвитку та диференціації статі у людини
7 ЯРОШ
Надія Вікторівна
Отримання трансгенних рослин салату (Lactuca sativa L.), які містять ген солодкого білку тауматину II.
8 ГАЛЄЄВА
Анастасія Маратівна
Генетична мінливість генів BRCA1/BRCA2 в сім'ях евакуйованих з зони відчуження ЧАЕС
9 ОЖЕРЕДОВ
Данило Сергійович

Пошук низькомолекулярних регуляторів гістон-деацетилази SIRT1

10
ЦЕМКО
Дар’я Сергіївна
Створення трансгенних рослин Nicotiana benthamiana, що містять гени проліл-4-гідроксилази людини
11 БОНДАР
Оксана Андріївна
Молекулярно-генетичний аналіз рослин Deschampsia antarctica з використанням маркерних систем на основі ретротранспозонів
12 СОКОЛЕНКО
Максим Олександрович
ГСтворення ліній клітин HEK-293 мутантних за геном S6K1 за допомогою системи редагування геному CRISPR/Cas9

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader