НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

2021-2022 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Маякова
Анастасія Олегівна
Відносна кількість копій мітохондріальної ДНК у зразках цільної крові у носіїв та не носіїв мутації JAK2 V617F
2 Труфанова
Дарья Дмитрівна

Одностінні карбонові нанотрубки і їх вплив на експресію генів TOM1L1, DNAJB9, CA9 та KRT18 у культурі нормальних астроцитів людини

3 Момот
Віктор Вікторович

Дослідження епігенетичного віку на основі аналізу метилювання двох CpG сайтів в гені ELOVL2 серед жителів України

4 Селезінка
Артур Романович
Зв'язок експресії маркера ремоделювання кісткової тканини остеонектину із інвазивною активністю раку передміхурової залози
5 Слободяник
Наталія Тарасівна
Експресія генів HSPВ8, IDH2, МYBLI та MҮBL2 в нормальних астроцитах людини за дії одностінних карбонових нанотрубок
6

Саркісян
Крістіна Саркісівна

Преімплантаційне генетичне тестування ембріонів пар з обтяженим генетичним анамнезом
7 Шуть
Тимур Святославович
Дослідження цитотоксичного та цитостатичного впливу екстрактів омели білої на різні живі організми
8 Шпига
Богдан Олександрович
Оцінка поширеності діагностично важливих мутацій в окремих генах у пацієнтів з патологією щитоподібної залози
9

Попов
Артем Валерійович

Розробка нейромережевої моделі класифікації хромосом людини

10
Кащук
Анна Леонідівна
Хромосомні аномалії у групах чоловіків з різними характеристиками еякуляту
11 Назаренко
Юлія Володимирівна
Мутагенез та характеристика критичних воротних сайтів Orai1 у трансмембранному домені 3

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 Заплатніков
Ярослав Сергійович
Стійкість до високих температур та експресія HSP70 у Arabidopsis thaliana з зони відчуження ЧАЕС
2 Коновал
Владислава Миколаївна

Оцінка токсичних та мутагенних властивостей екстрактів Deshampsia antarctica та Viscum album

3 Мартиняк
Анастасія Ростиславівна

Організація петельниих доменів днк в злоякісно трансформованих клітинах лінії Jurkat та бласттрансформованих лімфоцитах людини

4 Мельник
Анастасія Сергіївна
DNA protective activity of Аrtemisia vulgaris and Аrtemisia tilesii hairy roots
5 Кузнєцов
Геннадій Вікторович
Молекулярно-генетичне дослідження слідів рук, оброблених сучасними дактилоскопічними порошками
6

Шитко
Анастасія Олександрівна

Оцінка ефективності набору «Qiaamp DNA investigator kit» (QIAGEN, Німеччина) для екстракції ДНК при криміналістичному аналізі
7 Корсакова
Анастасія Сергіївна
Метилування пухлиноасоційованих генів та відносні рівні довгої некодуючої РНК PANDAR при раку передміхурової залози
8 Рискаль
Марина Володимирівна
Можливості використання ДНК-аналізу у судмедекспертизі після дії хімічних реагентів на біологічні зразки
9 Журавльова
Анна Сергіївна

Оптимізація методики виділення ДНК з людського волосся для криміналістичних цілей

10
Кальніцька
Альона Сергіївна
Вивчення посттранскрипційного сайленсингу експресії генів при транзієнтній експресії рослин
11 Каменна
Карина
Олександрівна Галієвська
Оцінка внутрішньовидової диференціації омели білої (Viscum аlbum L.) в Україні за допомогою аналізу мікросателітної ДНК

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АМОША
Аліса
Валентинівна
Характеристика хромосомного мозаїцизму преімплантаційних ембріонів людини
2 БЛЮМ
Ростислав
Ярославович

Оцінка різноманітності українських генотипів ярого рижію (Camelina sativa) для оптимізації його селекції

3 ГРИГОРЧУК
Данило
Іванович

Генетична характеристика бджіл пасічних господарств України

4 ГРИСЮК
Марія
Володимирівна
Оцінка токсичності та генотоксичності наночастинок графену за допомогою тест об'єкту Drosophila melanogaster
5 КОНСТАНТІНОВА
Дарина
Сергіївна
Порівняння рівня експресії гена gfp при Agrobacterium-опосередкованій транзієнтній трансформації рослин махорки Nicotiana rustica L. конструкціями з різними послідовностями сигнальних пептидів
6

КРАВЧЕНКО
Аліна

В’ячеславівна

Генетична структура популяцій європейських ховрахів (Spermophilus citellus) в Україні та Молдові
7 МАРТЕМ'ЯНОВА
Маргарита
Анатоліївна
Вплив верпроліна CR16 на рухливість клітин
8 НАЗАРЕНКО
Таїсія
Андріївна
Agrobacterium-опосередкована трансформація in vitro калюсу апікального походження пшениці м’якої сортів Подолянка та Ятрань 60
9 СЕРБАЙ
Юліана
Романівна

Визначення генетичних та епігенетичних змін у генів CDKN2A та RASSF1A за раку нирок

10
СІРОХА
Дмитро
Андрійович
Мутації в гені андрогенового рецептору у пацієнтів з синдромом нечутливості до андрогенів
11 СОТНІКОВА
Катерина
Андріївна
Поліморфізм інтронів генів β-тубуліну у популяції Aegilops в Україні
12 ЯЦІВ
Володимир
Ігорович
Генетична трансформація рослин з використанням агробактерій

 

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ШЕКЕРА
Сергій Олегович
Agrobacterium-опосередкована трансформація тютюну (Nicotiana tabacum L.) із додаванням носіїв днк на основі полі-дмаем
2 ГЛУШКО
Олексій Анатолійович

Цитогенетичний аналіз різних сортів пшениці

3 ДУДКА
Анастасія Андріївна

Частоти алалів 15 STR локусів у населення Київської області

4 КІРІЧЕНКОВА
Олександра Павлівна
Роль перебудов у генетичному локусі 6р21 в гінекологічно-онкологічних захворюваннях
5 ЛЕШИК
Богдана
Регуляція експресії гена О(6)–метилгуанін–ДНК метилтрансферази людини естрогеном
6

МАТУСЯК
Максим Юрійович

Особливості прояву ефекту свідка в лімфоцитах периферійної крові людини при сокультивуванні з одноклітинними зеленими водоростями (Chlorophyta, Chlorophyceae).
7 МАЗАН
Ксенія Вячеславівна
Аналіз статусу гену MYCN у пацієнтів з медулобластомою
8 ОНАШКО
Вікторія Анатоліївна
Дослідження хромосомної нестабільності в лімфоцитах крові людини внаслідок індукції ефекту свідка при опроміненні in vitro
9 ПЕРЕБИЙНІС
Вероніка Максимівна

Асоціація поліморфізму генів EPHA1, IL10, PARP1  та  GSTP1 з хворобою Альцгеймера

10
ПЕТРОВСЬКИЙ
Владислав  Вікторович
Молекулярно-генетична ідентифікація бактерій у біодобриві
11 РИМАР
Юлія Юріївна
Вплив дестабілізації геному на вторинний ріст у "петитів" дріжджів Saccharomyces cerevisiae
12 РІПА
Олена Олексаедрівна
Генетичні поліморфізми генів TLR2, TLR4 ТА TLR9 при тричі негативному раку грудної залози
13 ЛОПУХІНА
Тамара Олегівна
Трансгненераційна передача ефектів хронічного опромінення арабідопсису (Arabidopsis thaliana L.)
14 ВОЛИНСЬКА
Єва Борисівна
Поліморфізм довжини іетронів генів β‑тубуліну у сортів Triticum aestivum L. та Hordeum vulgare L.

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader