НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

ЦИТОЛОГІЯ ТА ГІСТОЛОГІЯ

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма - "Біологія"


Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація –
асистент біолога (гістолога)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація (за умови дотримання вимог) –
2211.1 молодший науковий співробітник (біологія), 2211.2 гістолог

Денна та заочна форми навчання

 Kafedra cytologii LOGO

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом «Цитологія та гістологія» здійснює кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини», якій належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих морфологів, спеціалістів у галузі структурно-функціональної організації живих організмів на мікро- та макроскопічному рівні.

Кафедра має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців цитологів та гістологів. Історія кафедри бере початок з 1868 року, відтоді, коли була створена на медичному факультеті Київського університету св. Володимира кафедра гістології, ембріології та порівняльної анатомії.

За роки підготовки фахівців з цитології та гістології кафедра розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які відповідають сучасному рівню розвитку біології і медицини, і які увібрали в собі як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так досвід провідних Університетів та лабораторій світу.

Усі вибіркові дисципліни, що викладаються в бакалавраті та магістратурі за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку клітинної біології (що дозволить студентам, які отримали професійну кваліфікацію гістолога органічно інтегруватися у сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 викладачів, з них: 2 професори, 8 доцентів, 2 асистента. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (5 співробітників).

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук.

Наші випускники, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах, клінічних лабораторіях та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader