НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма - "Біологія"


Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація –
асистент біолога (ембріолога)

 Денна та заочна форми навчання

     Kafedra cytologii LOGO

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом «Репродуктивна біологія» здійснює кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини», якій належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих морфологів, спеціалістів у галузі структурно-функціональної організації живих організмів на мікро- та макроскопічному рівні.

Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини має багаторічний досвід і традиції з викладання навчальних дисциплін «Біологія індивідуального розвитку», «Ембріологія хребетних», «Біологія постембріонального розвитку» і проведення лабораторного практикуму з використанням методів біології індивідуального розвитку, що стало передумовою для відкриття нової спеціалізації «Репродуктивна біологія». Історія викладання і проведення занять з ембріології людини і тварин розпочалося у 1868 року, відтоді, коли була створена на медичному факультеті Київського університету св. Володимира кафедра гістології, ембріології та порівняльної анатомії.

Після реорганізації у 2016 році ННЦ "Інститут біології" в ННЦ "Інститут біології та медицини" кафедра згідно наказу №943-32 від 5 грудня 2016 року змінює свою назву - кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини і відповідно розширює освітню діяльність. Починаючи з 2017 навч. року кафедра готує фахівців за двома освітніми програмами: «Цитологія та гістологія» і «Репродуктивна біологія».

Усі вибіркові дисципліни, що викладаються в бакалавраті та магістратурі за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку репродуктивної біології (що дозволить студентам, які отримали професійну кваліфікацію ембріолога органічно інтегруватися у сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 викладачів, з них: 2 професори, 8 доцентів, 2 асистента. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (5 співробітників).

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук.

Наші випускники мають професійну підготовку, ініціативні, комунікабельні, здатні самостійно виконувати наукові дослідження з репродуктивної біології і тому є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах і клініках репродуктивної медицини, клінічних лабораторіях та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader