НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
«ДІЄТОЛОГІЯ»

 

Галузь знань  22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність – 224 «Технології медичної
діагностики та лікування»

Освітній рівень – «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Дієтологія»

 

 Dietology LOGO
 
 1  3


Медичний сегмент українського ринку праці розвивається дуже стрімко: модернізація та відповідність державних програм охорони здоров’я сучасним підходам передбачає забезпечення населення якісними медичними послугами нового покоління. Тому попит на спеціалістів медичної галузі, у тому числі й дієтологів, має великі перспективи зростання як за кордоном, так і в Україні. 

Дієтологія – наука про фізіологічні та біохімічні основи харчування здорової людини, а також про його особливості за наявності різних захворювань.

1


Дієтологія
– наука багатогранна, вона включає такі напрями як раціональне харчування, превентивне та дієтичне харчування, нутриціологія (вплив харчових речовин на фізіологічні та біохімічні процеси в організмі).

Головним завданням дієтолога є підбір ефективного, правильного та збалансованого харчування, яке дозволить покращити загальний стан здоров’я пацієнта та сприятиме лікуванню захворювань травної системи. Дієтолог має враховувати стан здоров’я кожного конкретного пацієнта, здійснювати постійний моніторинг змін в його організмі та на основі цих даних вносити зміни до раціону. Крім того, на лікаря-дієтолога покладена функція ознайомлення населення з головними засадами здорового харчування та його навчання правильно використовувати здобуті знання у повсякденному житті.

Підготовка фахівців – дієтологів високого рівня є задачею непростою, вона потребує не лише кваліфікованих викладачів, але й сучасного обладнання, практичних занять та можливості проведення самостійних досліджень.

Крім того, професія дієтолога вимагає від спеціаліста даного профілю відповідальності, доброзичливості, комунікабельності, вміння легко опановувати нові знання, методи та методичні підходи.

Наш Інститут забезпечений висококваліфікованими кадрами (виключно докторами і кандидатами наук) для здійснення підготовки фахівців даного профілю.

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Дієтологія» здійснює кафедра біомедицини.

ННЦ «Інститут біології та медицини» має потужну науково-виробничу базу та найкращу серед закладів вищої освіти України лабораторну експериментальну базу (систему навчальних та навчально-наукових лабораторій, укомплектованих сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом), що дозволяє проводити на сучасному науково-практичному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять навчальні та виробничі практики, під час яких вдосконалюють діагностичні навички та вміння, поглиблюють свої знання з питань профілактики та лікування споживчо-залежних хвороб, профілактики недостатності повноцінного харчування і проведення заходів, що сприяють правильному харчуванню в якості важливого компонента суспільної охорони здоров'я.

ННЦ «Інститут біології та медицини» є потужнім навчально-науковим закладом, в якому підготовку дієтологів здійснюють висококваліфіковані фахівці нового покоління із залученням до навчального процесу провідних вітчизняних та закордонних науковців.
Це, в сукупності, дозволяє нашим студентам закінчити Університет фахівцями високого рівня та стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма «Дієтологія»

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader