НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

МІКРОБІОЛОГІЯ

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма
- "Біологія"


Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація –
асистент біолога (мікробіолога)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація (за умови дотримання вимог) –
2211.1 молодший науковий співробітник
(біологія), 2211.2 (мікробіолог)
(код ЗКППТР – 23619, випуск ДКХП – 4,25)

Денна та заочна форми навчання

 Kafedra Microbiologii LOGO 2

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом «Мікробіологія» здійснює кафедра мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та медицини», якій належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих  спеціалістів у галузі мікробіології.

Кафедра має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців мікробіологів. Історія розвитку мікробіології в стінах Київського університету бере початок з шістдесятих років ХІХ сторіччя  і пов'язана з роботами співробітників кафедри патологічної анатомії, а згодом кафедр епідеміології та гігієни медичного факультету (медична мікробіологія) та відділу природних наук фізико-математичного факультету (ґрунтова та загальна мікробіологія). У 1933 році була створена окрема кафедра мікробіології, яку очолив М.Г.Холодний. 

За роки підготовки фахівців з мікробіології кафедра розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які відповідають сучасному рівню розвитку біології і медицини, і які увібрали в собі як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так досвід провідних Університетів та лабораторій світу.          

Усі вибіркові дисципліни (імунологія та мікробіологія), що викладаються в бакалавраті та магістратурі за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку мікробіології (що дозволить студентам, які отримали професійну кваліфікацію мікробіолога, органічно інтегруватися у сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).  

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.                                             

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 10 штатних викладачів, з них: 2 професори, 6 доцентів, 2 асистенти. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (9 співробітників).                                                                                                                

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук.

Наші випускники, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування  в науково-дослідних установах, мікробіологічних лабораторіях та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader