НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 Кафедра 
цитології, гістології та репродуктивної медицини
 
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 

Kafedra cytologii LOGO

Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини заснована у 1868 році на медичному факультеті Київського університету св. Володимира як кафедра гістології, ембріології та порівняльної анатомії. Її організатором та першим завідувачем був професор П.І. Перемежко, який став фундатором Київської школи гістологів. На кафедрі розпочинається викладання гістології та ембріології як самостійних предметів.

У період з 1891 до 1904 року кафедру очолював один з учнів П.І. Перемежка, професор Я.Н. Якимович. На лекціях та практичних заняттях особлива увага приділялася загальній гістології. Проте, ембріологія на той час викладалася у невеликому обсязі, а спеціальна гістологія - лише на практичних заняттях, із застосуванням мікропрепаратів, виготовлених самими студентами.

Наступним завідувачем кафедри (на той час вона носила назву кафедри гістології та ембріології), з 1905 до 1924 року, став її випускник професор Ф.І. Ломинський.

У 1920 році у зв'язку з реорганізацією університетської освіти кафедра стала складовою частиною Київського медичного інституту.

На біологічному факультеті Київського університету кафедра була відновлена в 1934-1935 навчальному році як кафедра анатомії, гістології й ембріології. У 1955 році напрямки її освітньої діяльності було дещо змінено, й кафедра була перейменована у кафедру експериментальної біології та дарвінізму. З 1963 року – кафедра цитології, гістології та біології розвитку, з 2016 року - кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини. Кафедрою завідували у 1934–1941 роки професор О.А. Івакін, у 1944–1981 – професор Б.Г. Новиков, у 1981–1997 – професор В.М. Гордієнко, з 1997 року кафедру очолює професор, доктор біологічних наук М.Е. Дзержинський.

На сучасному етапі на кафедрі досліджується динаміка реакції адаптації нейроендокринної і травної системи на дію факторів зовнішнього середовища. Розвиваються напрямки пошуку взаємодії нейроендокринного та імунного компонентів єдиної інтегративної нейроімуноендокринної системи. Досліджуються механізми взаємодії біорегуляторів різної природи з клітинними мембранами, міжклітинної сигналізації, ролі ліпідного матриксу мембран у сприйнятті і трансформації сигналів та цитофізіологічні ефекти і механізми дії гетерометальних комплексів і речовин з потенційною протипухлинною дією.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 штатних викладачів, з них 2 професори, 8 доцентів, 2 асистенти.

Використання набутого досвіду як в науковій, так і в освітній діяльності, стрімкий розвиток, використання новітніх науково-методичних та експериментально-практичних розробок дозволили кафедрі стати одним з лідерів в Україні з підготовки висококваліфікованих спеціалістів-морфологів та ембріологів, які з успіхом розпочинають свій кар’єрний старт у закладах НАН і МОЗ України.

Кафедра забезпечує викладання обов’язкових навчальних дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку» «Теорія еволюції» та більше 25 вибіркових дисциплін, відповідно до навчальних програм яких проводяться лабораторний практикум з гістології, морфометрії, вибраних розділів цитології, ембріології тварин, хірургії, патології клітин, гематології, імуноцитохімії, цитохімії, нейроморфології тощо.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створено навчальну лабораторію.

Колективом кафедри розроблено навчальні посібники та підручники з цитології та гістології, біології розвитку, теорії еволюції, в яких органічно комбінуються історичний науковий досвід й результати сучасних наукових досліджень; видана різнопланова науково-методична література для вибіркових навчальних дисциплін, покликана оптимізувати й підвищити ефективність самостійної роботи студентів.

Кафедрою цитології, гістології та репродуктивної медицини встановлені тісні наукові контакти з біологічним факультетом університету м. Зальцбург (Австрія), Краківським університетом (Польща), кафедрою зоології хребетних тварин Варшавського університету (Польща), Пеннінгтонським біомедичним науковим центром (штат Луїзіана, США), Науковим Об’єднанням PicoQuant (Берлін, Німеччина), установами Об’єднаної Європейської Гастроентерологічної Федерації (Відень, Австрія).

Освітня діяльність на кафедрі здійснюється за наступними напрямами.

І "Цитологія та гістологія"

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма – «Біологія»

Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація – асистент біолога (гістолога)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація (за умови дотримання вимог) – 2211.1 молодший науковий співробітник (біологія), 2211.2 гістолог

Денна та заочна форми навчання

ІІ "Репродуктивна біологія"

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма – «Біологія»
Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація – асистент біолога (ембріолога)
Денна форма навчання

ІІІ

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність - 091 «Біологія»
Освітньо-наукова програма - «Біологія»
Освітньо-науковий рівень - «Доктор філософії»

Програма розвитку кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader