НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Кафедра
мікробіології та імунології

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми на Youtube

 

Kafedra Microbiologii LOGO 2

Вперше курс мікробіології на кафедрі фізіології рослин Київського університету був введений у 1909 році. У 1933 році кафедра фізіології рослин та мікробіології була розділена на дві частини: кафедру фізіології рослин та кафедру мікробіології. Кафедру мікробіології очолив Микола Григорович Холодний. У 1983 р. з ініціативи А.Ю. Вершигори на кафедрі мікробіології Київського університету була введена спеціалізація з імунології, а кафедра згодом отримала назву – кафедра мікробіології та загальної імунології. У 1986 році на базі лабораторії синтетичних антимікробних речовин біологічного факультету започатковано лабораторію мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології кафедри мікробіології та загальної імунології. В 2016 році кафедра була перейменована у кафедру мікробіології та імунології.

Кафедрою завідували: з 1946 до 1951 року – член-кор. АН УРСР Л.Й. Рубенчик, 1951 – 1953 – доцент С.Д.Шестаков, 1953 – 1969 - професор М.М. Ротмістров, 1969 – 1971 – член-кор. АН УРСР, лауреат Державної премії СРСР, заслужений діяч науки УРСР, професор В.Й. Білай, 1971 – 1972 – професор Г.О. Нікітін, 1972 – 1974 доцент Н.Д. Міхновська, 1974 – 1988 – д.мед.н., професор А.Ю. Вершигора, 1989 - 2001 – д.мед.н., професор, академік НАН України В.В. Смірнов, 2001 – 2013 – д.б.н., професор В.К. Позур. З 2013 р. кафедру очолює д.б.н., професор Сківка Лариса Михайлівна.

Дослідницька робота на кафедрі імунологічного напряму пов’язана з вивченням антимікробних, антифунгальних, імуномодуляторних та протипухлинних властивостей біологічно-активних препаратів природного та штучного походження, функціональної поляризації фагоцитів за різних патологічних станів, в тому числі при хворобі Альцгеймера, хворобі Паркінсона, при некротичному панкреатиті, добових ритмів активності фагоцитарних клітин; мікробіологічного напряму – з вивченням фітопатогенних мікроорганізмів та ендофітних бактерій, мікробіоти кишечника при нейродегенеративних хворобах, поведінки мікроорганізмів в анізотропному середовищі.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 10 штатних викладачів, з них 2 професори, 6 доцентів, 2 асистенти.

До підготовки спеціалістів залучаються провідні вчені НАН України – академік НАНУ В.С. Підгорський, академік УААН В.П. Патика, член-кор. НАНУ Ф.І.Товкач, член-кор. НАНУ О.П. Солдаткін, доктор медичних наук Авдєєва Л.В., доктор біологічних наук Лазаренко Л.М., доктор біологічних наук Д.В. Колибо, доктор біологічних наук Храновська Н.М. та інші.

Ознайомлення з теоретичними аспектами наукових досліджень, плануванням експериментів, формами обговорення результатів та правилами їх оформлення відбувається на наукових семінарах.

Щорічно студенти виступають з доповідями на студентських наукових конференціях, які проводяться в університеті та науково-дослідних інститутах. Студенти кафедри є також активними учасниками міжнародних наукових форумів, у тому числі зарубіжних.

Протягом усього процесу навчання існує постійний зв’язок студентів з кафедрою. На молодших курсах студенти залучаються до роботи в студентському гуртку, на засіданнях якого обговорюються актуальні питання мікробіології та імунології. Крім того, гурток надає можливість студентам ознайомитися з історією й традиціями кафедри, про які їм доповідають завідувач кафедри та викладачі. Виступи самих студентів стимулюють оволодіння навиками роботи з науковою літературою, умінням узагальнювати й презентувати одержані дані. Окремі засідання гуртка мають практичну спрямованість. На таких засіданнях гуртківці мають можливість ознайомитися з мікробіологічними та імунологічними методами досліджень.

Набуті на заняттях знання студенти використовують під час проходження виробничої практики на базі науково-дослідних інститутів НАН та АМН України, Міністерства охорони здоров'я, а також у лабораторії кафедри. Випускники кафедри працюють у НДІ НАН України, в установах Агропрому, Медмікробіопрому, охорони здоров'я та санітарної служби.

Кафедра забезпечує викладання обов’язкових навчальних дисциплін «Мікробіологія», «Імунологія», «Microbiology, Virology, and Immunology» та близько 50 вибіркових дисциплін, відповідно до навчальних програм яких проводяться лабораторний практикум з мікробіології, імунології, вибраних розділів мікробіології та імунології, як то: мікології, цитології мікроорганізмів, антибіотиків, клінічної імунології, імунохімії, нейроімунології, імунобіотехнології, фітоімунології, імунопатології тощо. Спецпрактикуми максимально індивідуалізовані, вони проводяться з урахуванням наукових інтересів майбутніх фахівців.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створено навчальну лабораторію.

Колективом кафедри розроблено навчальні посібники та підручники з імунології та мікробіології, в яких органічно комбінуються історичний науковий досвід й результати сучасних наукових досліджень; видана різнопланова науково-методична література для вибіркових навчальних дисциплін, покликана оптимізувати й підвищити ефективність самостійної роботи студентів.

Кафедра мікробіології та імунології має тісні зв'язки з науковими установами України та інших країн. Співробітники лабораторії проводять спільні наукові дослідження з інститутами НАН України (Інститут молекулярної біології і генетики, ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького, Інститут мікробіології ім. Д.К.Заболотного), Медичним центром університету штату Північна Кароліна (США), Людвігським Національним інститутом раку (Великобританія), Латвійським центром біомедичних досліджень і навчання, ТОВ «Vector Vitale», (Каліфорнія, США).

З 2014 року на базі кафедри проводиться міжнародна наукова конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку у ХХІ столітті», яка в 2022 році вже вчетверте залучає до співпраці міжнародних фахівців різних галузей біології.

Освітня діяльність на кафедрі здійснюється за наступними напрямами.

І

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма – «Біологія»

Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація – асистент біолога (мікробіолога)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація (за умови дотримання вимог) – 2211.1 молодший науковий співробітник (біологія), 2211.2 мікробіолог (код ЗКППТР – 23619, випуск ДКХП – 4,25)

Денна та заочна форми навчання

ІІ

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма – «Біологія»
Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація – асистент біолога (імунолога)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація (за умови дотримання вимог) – 2211.1 молодший науковий співробітник (біологія), 2211.2 імунолог

Денна та заочна форми навчання

ІІІ

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність - 091 «Біологія»
Освітньо-наукова програма - «Біологія»
Освітньо-науковий рівень - «Доктор філософії»

  

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader