НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017   Перелік
обов’язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra Microbiologii LOGO 2


Перелік

обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра мікробіології та імунології 

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
 3 семестр 
   
«Мікробіологія»
 
53 Навчальна дисципліна «Мікробіологія» присвячена вивченню будови прокаріотичних клітин, їх морфології, типів метаболізму, генетики; способам культивування мікроорганізмів у лабораторних і промислових умовах, принципам складання поживних середовищ; розповсюдженню мікроорганізмів у природі та закономірностям їх існування у різних екологічних нішах; причинам патогенності мікроорганізмів, збудників основних бактеріальних інфекційних захворювань; основам мікробних біотехнологій; виробництву антибіотиків.
   
4 семестр  
   
«Імунологія»

54 Навчальна дисципліна «Імунологія» присвячена будові імунної системи ссавців; класифікації типів реакцій імунної системи; механізмам активації імунної реакції; ефекторним клітинним та гуморальним механізмам природної резистентності (вродженого імунітету); клітинним та гуморальним засобам адаптивного (специфічного) імунітету. Розглянуто патологічні прояви імунної реактивності, класифікацію та характеристику імунологічних методів дослідження, напрямки розвитку імунобіотехнології
   
Освітній рівень «Магістр»
   
1 семестр  
   
«Методи сучасних біологічних досліджень»

56 Навчальна дисципліна «Методи сучасних біологічних досліджень» висвітлює питання розвитку сучасних методів біологічних досліджень та знайомить з основними методами роботи із біологічними об’єктами різного рівня організації (від окремих молекул до цілих організмів та їхніх популяцій). Протягом навчання студентам надається можливість оволодіти навичками планування та проведення експериментальних робіт із застосуванням різних методів та методичних прийомів для вирішення конкретної науково-практичної задачі, статистичної обробки отриманих даних та інтерпретації результатів експерименту.
   
   
Освітньо-професійна програма «Медицина»
   
4, 5 семестри  
   
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія»

Mikrobiolohiia virusolohiia imunolohiia Навчальна дисципліна «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» присвячена проблемним питанням відповідних розділів мікробіології, вірусології та імунології. Студенти вивчають морфологію та будову бактерій, проводять серологічні реакції, досліди на культурах клітин, тварин і курячих ембріонів. Студенти спрямовані на пошук вирішення ситуативних завдань (лабораторна діагностика інфекційних захворювань, оцінка показників імунітету, санітарно-мікробіологічна оцінка довкілля, тощо) з експериментальним, клініко-діагностичним або санітарно-гігієнічним спрямуванням.
   
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader