НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

НА ДОПОМОГУ ЗДОБУВАЧАМ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ННЦ "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ"


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"


До курсу "Біологічні студії"

 1. Основи методології наукових досліджень (Basic principles of research methodology)

До курсу "Новітні тренди в сучасній біології"

До курсу "Філософія науки та інновацій"

 1. Добронравова І., Сидоренко Л. Філософія та методологія науки. Підручник для університетів. Київ: ВПЦ. «Київський університет», 2008.– 223 с.
 2. Добронравова І., Сидоренко Л., Чуйко В.Л. та ін.  Філософія. Підручник. Київ: ВПЦ. «Київський університет», 2018.– 255 с.
 3. Добронравова І.С. Практична філософія науки. – Суми : Університетська книга, 2017. - 352 c.
 4. Сидоренко Л.І. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності. Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-nauka.htm
 5. Семенюк Е., Мельник В. Філософія науки і техніки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - 364 с.  
 6. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. Режим доступу: https://www.e-reading.club/book.php?book=143497
 7. Curry P. On Ecological Ethics: A Critical Introduction / Patric Curry //The Campaing for Political Ecology. – 2008. –P. 1-23. 

До курсу "Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)"

 До асистентської педагогічної практики

 1. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE : монографія / В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін. ; за заг. ред. Губерського. – К. : ВПЦ "Київський Університет", 2018. – 343 c. Завантажити
 2. Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / В.А. Бугров, А.П. Гожик, Д.В. Щеглюк та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. – К. : ВПЦ "Київсь-кий університет", 2018. – 74 c. Завантажити
 3. Вижва С.А., Марушкевич А.А., Спіцин Є.С., Кошечко Н.В., Сатановська Л.А. ОРГАНІЗАЦІЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ АСПІРАНТІВ/АД’ЮНКТІВ ( Методичні рекомендації для аспірантів/ад'юнктів ІІ року навчання). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2015. – 161 с. Завантажити
 4. Цимбалюк Н.М. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (методичні рекомендації). – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 201. – 28 с. Завантажити
 5. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко – Д., 2014. – 416 с. Завантажити
 6. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник /В. В Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с. Завантажити
 7. Козлова Г.М. Методика викладання у вищій школі : Навчальний посібник . – Одеса: ОНЕУ.- 2014. – 200 с. Завантажити
 8. Педагогічна та асистентська практика студентів-географів : навч.-метод. посібник / укладач: М.М. Лаврук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 126 с. Завантажити
 9. Педагогічна практика: рекомендації до проходження аспірантами педагогічної практики [Електронний ресурс] : навч. посіб. для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні технології в біології та медицині» / Є. А. Настенко, Л. Д. Добровська, Г. А. Корнієнко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 80 с. Завантажити
 10. Турган О.Д. Педагогічна практика : навчально-методичний посібник для магістрантів вищих медичних закладів освіти спеціальності «Лабораторна діагностика» / О. Д. Турган, Ю. Ф. Полковніков, Ю. А. Ганошенко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. – 97 с. Завантажити
 11. Як підвищити якість оцінювання ? (АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. Інформаційний бюлетень. Випуск № 7 • Квітень 2020) Завантажити
 12. Забезпечення якості сучасного університету. Доповідь Голови НАЗЯО С.Квіта. 2020. Завантажити 

До курсу "Основи системної біології"

 1. Rainer Breitling What ia system biology? Front Physiol. 2010; 1: 9. doi:10.3389/fphys.2010.00009
 2. Christopher Wanjek Systems Biology as Defined by NIH.The NIH Catalyst. National Institutes of Health • Office of the Director | Volume 19 Issue 6 • November–December 2011
 3. Основи системної біології (освітній ресурс на COURSERA)
 4. ANEW APPROACH TO DECODING LIFE: Systems BiologySystems Biology
 5. Ma’ayan A. Complex System Biology. J. R. Soc. 2017. Interface 14:20170391. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2017.0391
 6. Siva Kishore Nandikolla, Mahaboobbi Shaik, Satya Varali M and Ramya Seelam Emerging Trends in Various Fields with Systems Biology Approach. Review Article. Open Access. J Comput Sci Syst Biol 2011, S13. DOI: 10.4172/0974-7230.S13-004
 7. The journal: "Molecular Systems Biology" is a peer-reviewed open access journal that publishes high-quality research in the fields of systems biologysynthetic biology and systems medicine.
 8. The journal: "EMBO Molecular Medicine" is the top open access journal in the field of experimental medicine dedicated to science at the interface between translational and clinical research, system biology and medicine and basic life sciences. 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 "ЕКОЛОГІЯ"


До курсу "Новітні тренди в сучасній екології"

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader