НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Останні новини

newlogo with heart new 05.12.2017 23-25 вересня 2020 року у виставковому центрі АССО Intertational відбувся Міжнародний конгрес з Лабораторної медицини, присвячений пам’яті Президента Всеукраїнської Асоціації Клінічної Хімії та Лабораторної Медицини, завідувача кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика, професора Ганни Геннадіївни Луньової.

В рамках Конгресу дебютувала Науково-практична конференція «Сучасні наукові досягнення в експериментальній та лабораторній медицині», модераторами якої виступили співробітники ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На конференції було вперше представлено широкий спектр результатів міждисциплінарних експериментальних та лабораторних досліджень нашого Інституту в галузі біології та охорони здоров’я. В роботі конференції активну участь взяли як знані науковці, так і талановита молодь.

«Оцінка фенотипово-функціональних характеристик циркулюючих фагоцитів – методичний підхід до характеристики і прогнозування перебігу запальних процесів»
Скивка Л.М.– професор, д.б.н., завідувач кафедри мікробіології

«Іонні канали як молекулярні мішені регуляції скоротливості міометрію»
Мороз О.Ф. – к.б.н., доцент кафедри біофізики та медичної інформатики,
Дрозд О.О. – к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

«Використання комплексів «РНК-Тилорон» як індукторів інтерферонів І типу при вірусних захворюваннях»
Пенчук Ю.М. - к.т.н., доцент кафедри біомедицини

«Цитологічні ознаки гематотоксичності інгібітора протеїнкіназ (похідного малеімуду) з протипухлинною активністю»
Бєлінська І.В. – д.б.н., доцент кафедри фундаментальної медицини

«Анемічний синдром з досвіду лікаря-гематолога»
Родіонова І.О. – к.б.н., доцент кафедри внутрішньої медицини

«Лабораторна діагностика гострого коронарного синдрому»
Бульда В.І. – професор, д.м.н., завідувач кафедри внутрішньої медицини

«У фокусі уваги вітамін D: забезпеченість дітей та молоді, некальцеємічні ефекти та вплив на стан здоровʼя»
Ревун М.К. - студентка 4-курсу спеціальності 224 «Технології медичної діагностики і лікування»

«Патологія системи гемостазу в клінічній практиці»
Родіонова І.О. – к.б.н., доцент кафедри внутрішньої медицини

«Рутинна» цитогенетика: підходи до оцінки хромосомної нестабільності в нормі та патології»
Рушковський С.Р. – к.б.н., доцент кафедри генетики

«Гістофізіологія нейроімуноендокринної системи за умов розвитку індукованого ожиріння при різних режимах введення мелатоніну»
Калмикова О.О. – аспірант кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини.

«Гістологічна характеристика нирок щурів при збагаченні раціону олією різних способів віджиму»
Линчак О.В. – к.б.н., доцент кафедри фундаментальної медицини

«Аналіз повного геному вірусів грипу для раннього етіологічного прогнозування епідемій в Україні»
Золотарьова О.Ю. – аспірант кафедри вірусології

«Деякі псевдонаучні явища в експериментальній фізіології, що мали місце в 50-х роках»
Клименко Л.О. - доцент кафедри фізіології НМУ ім. О.О. Богомольця

«Трьохкомпонентна система визначення нейромаркерів порушень стану когнітивних функцій у хворих з функціональними і органічними ураженнями головного мозку»
Філімонова Н.Б.- к.ф.-м.н., старший науковий співробітник

«Молекулярні дослідження аспіратів тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії вузлів щитоподібної залози»
Хоперія В.Г. - д.мед.н., зав. кафедри фундаментальної медицини

Ми переконані, що проведення таких заходів послуговується зростанню ефективності наукової діяльності біомедичного профілю, залучення талановитої вмотивованої молоді, а отже – розбудові медицини нового покоління в Україні.

 

 

Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, старший науковий співробітник,
лікар-патологоанатом вищої категорії,
завідувач кафедри фундаментальної медицини
ННЦ «Інститут біології та медицини»
Хоперія Вікторія Геннадіївна

 

 

 

 

  

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader