НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Останні новини

Botanichniy sad embema26–27 вересня 2019 року у м. Києві відбулася ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Синантропізація рослинного покриву України», організаторами якої виступили Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України, Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національний природний парк «Голосіївський».

Інтерес до конференції виявили 54 науковці з 23 установ, зокрема шість академічних: Інститут ботаніки НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут екології Карпат НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України, Дендропарк «Олександрія» НАН України та 13 університетів або їхніх підрозділів: Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Уманський національний педагогічний університет імені П.Г. Тичини та ін., а також Інститут експериментальної ботаніки імені В.Ф. Купревича НАН Білорусі.

Наукова програма включала пленарне засідання, тематичні доповіді та круглий стіл «Критерії категоризації та оцінка ризиків інвазійних чужорідних видів рослин», три ботанічні екскурсії: «Експозиції та колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна», «Біотопи парку «Феофанія» та оглядову екскурсію по НПП «Голосіївський».

Відкрив наукову конференцію її співголова, к.б.н., с.н.с. М.В. Шевера, який коротко розповів про історію наукових форумів цього циклу та акцентував увагу на пріоритетних дослідженнях цього напрямку. З вітальним словом до її учасників звернулися директор Інституту ботаніки НАН України чл.-кор. НАН України С.Л. Мосякін, директор Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, д.б.н. М.М. Гайдаржи та заст. директора з наукової роботи НПП «Голосіївський» к.б.н. О.І. Прядко, які побажали учасникам зібрання плідної роботи.

Перший день роботи конференції проходив у стінах Інституту ботаніки НАН України. На пленарному засіданні було заслухано доповіді: академіка НАН України Я.П. Дідуха зі співавторами на тему «Актуальні завдання дослідження фітоінвазій в Україні», д.б.н., проф. Р.І. Бурди на к.г.н. С.М. Конякіна на тему «Деревні екзоти флори України інтродукція – натуралізація – інвазія», в якій особливу увагу приділено перебігу процесів інтродукція–натуралізація–інвазія, й к.б.н., Г.А. Чорної та Т.М. Кострули на тему «Аматорське квітникарство та фітоінвазії» як вектор інвазій рослин.

Інші спеціалізовані доповіді, виголошені учасниками конференції, були присвячені ролі чужорідних видів у регіональних флорах, на об’єктах природного фонду країни, поширенню окремих інвазійних чужорідних видів та їх вплив на місцеве різноманіття, натуралізації інтродукованих видів рослин у ботанічних садах і дендропарках, рудеральній рослинності окремих міст тощо, обговорювались різні стратегії збереження місцевого генофонду рослин та природної рослинності. Всього було зроблено 19 доповідей, зокрема три – на пленарному засіданні.

Під час круглого столу – «Критерії категоризації та оцінка ризиків інвазійних чужорідних видів рослин», який відбувся 27 вересня в Інституті еволюційної екології НАН України дискутувалися питання категоризації інвазійних чужорідних видів, принципи оцінювання їхніх ризиків, був запропонований і обговорений проект переліку інвазійних чужорідних видів та низка інших пропозицій до Національного плану заходів щодо поводження з інвазійними чужорідними видами. Учасники прийняли окрему резолюцію Круглого столу.

Гарною платформою для обговорення проблем інвазійної ботаніки, дискусій і консенсусу поглядів стали ботанічні екскурсії у Музей історії та оранжереї Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, які провели директор д.б.н. М.М. Гайдаржи та заступник директора к.б.н., доц. В.П. Коломійчук. Оглядову екскурсію по парку Феофанія організували та провели д.б.н., проф. Р.І. Бурда та к.г.н. С.М. Конякін, а по НПП «Голосіївський» – к.філ.н. О.Т. Крижанівська.

Учасники конференції відзначають, що в сучасних умовах, коли глобальні втрати біорізоманітності та деградація екосистем визнані у світі як першочергові проблеми, роль інвазійної ботаніки як і відповідальність вчених-ботаніків за збереження рослинного біорізоманіття зростає. Усвідомлюючи роль наукових ботанічних колективів у збереженні генофонду флори і автентичності рослинного покриву, учасники конференції вважають за необхідне:

1. Беручи до уваги глобальні обсяги біологічних інвазій, високу частку чужорідних видів у спонтанній флорі України (до 18 %) та їх вплив на природне біотичне різноманіття, схвалити та підтримати запропонований Міжвідомчою робочою групою Мінприроди України проект «Стратегії щодо поводження з інвазійними чужорідними видами флори і фауни в Україні на період до 2030 року»; вважати «Стратегію…» актуальним документом внутрішньої політики у сфері поводження з інвазійними чужорідними видами флори і фауни, важливим для подальшої європейської і світової інтеграції України у цій сфері.

2. Науковим колективам ботанічних установ взяти активну участь у виконанні щорічних «Планів дій» щодо «Стратегії…», зокрема при укладанні обласних списків інвазійних рослин та доборі альтернативних неінвазіабельних видів і форм корисних рослин центрами інтродукції для поповнення рослинних ресурсів України.

3. Схвалити діяльність науковців ботаніків і екологів у Міжвідомчій робочій групі щодо чужорідних видів, яка здійснює свою діяльність при Міністерстві енергетики та захисту довкілля України; надалі брати активну участь у її роботі.

4. Звернутися до Міністерства енергетики та захисту довкілля України з пропозицією про запровадження довгострокової Цільової Державної програми «Біологічні інвазії в Україні: запобігання, контроль, пом’якшення впливу», у рамках якої організувати науково-дослідні роботи стосовно інвазійних чужорідних видів, передбачивши відповідну економічну базу; до запровадження Цільової Державної програми «Біологічні інвазії…» залучати дослідження щодо інвазійних видів біоти до інших вже існуючих програм з охорони навколишнього середовища.

5. Схвалити і продовжити практику розроблення бази бібліографічних даних «Чужорідні види флори України: роки і автори» та щорічне оприлюднення її інформаційних випусків.

6. Схвалити діяльність Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» та Інституту екології Карпат НАН України щодо розроблення Інформаційних баз даних.

7. Здійсювати послідовні дії, спрямовані на підвищення усвідомлення, обізнаності та обміну інформацією широких верств населення з екологічними загрозами інвазій рослин, шляхами їх запобігання, викорінення, стримування та пом'якшення впливів.

8. Внести у шкільні підручники з Ботаніки розділ про інвазійні рослини, їх роль у природі та народному господарстві.

9. Схвалити та продовжити практику видання збірника наукових статей «Синантропізація рослинного покриву України» за матеріалами наукових конференцій з проблеми.

10. Програму Всеукраїнської наукової конференції «Синантропізація рослинного покриву України» вважати виконаною, доповіді схвалити. Відзначити високий науковий та організаційний рівень конференції та подякувати Оргкомітету за організацію заходу.

11. Наступну IV Всеукраїнську наукову конференцію «Синантропізація рослинного покриву України» провести у вересні 2024 року у м. Біла Церква на базі Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України.

За результатами доповідей учасників конференції видано збірник наукових статей.За результатами доповідей учасників конференції видано збірник наукових статей.

 

Заступник директора
Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
к.б.н., доц. В.П. Коломійчук, к.б.н. Н.М. Белемець

 Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader