НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

B V banner

 

З 9 по 11 вересня 2019 року у Києві проходила IX Міжнародна конференція «Біоресурси та віруси». Вона була присвячена пам’яті видатного українського вірусолога, професора, доктора біологічних наук, завідувача кафедри вірусології 2003-2017 рр., людині, що надихнула багатьох на здобуття наукових знань – Поліщука Валерія Петровича.
Конференція була організована на базі Інституту Післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки партнерів та спонсорів: Української асоціації вірусологів, HIPRA, Neo Probio Care Inc., Bella, Bionix LAB, Federation of European Microbiological Societies (FEMS), BioLabTech, Ltd, ННЦ «Інститут біології та медицини», КНУ імені Тараса Шевченка, Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського і зібрала учасників як з різноманітних науково-дослідних установ України, так і Болгарії, Грузії, Індії, Італії, Йорданії, Китаю, Латвії, Молдови, Німеччнини, Угощини, Франції, Чехії і Швеції.
Учасники конференції прослухали доповіді таких видатних науковців як Андерс Валне, Томас Кьоне, Міхаель Канн, Наталя Виноград, Ласло Палковіч, Алла Міроненко, Абхішек Шарма, Ярослав Полак, Сіфен Ван, Лариса Сківка. Крім цього, відвідувачі могли прийняти участь у майстер-класі з використання апарату для ПЛР в реальному часі, який проведено за підтримки фірми Bionix LAB. На конференції розглядалися питання присвячені темам загальної, молекулярної вірусології, вірусам бактерій, вірусам рослин, медичній та ветеринарній вірусології. Також в цьому році було за підтримки FEMS організовано нову секцію для молодих вчених «Віруси – сила», що спрямована на покращення взаємо обміну інформацією для цієї групи учасників.
Як підсумок, можна сказати що завдяки цій конференції було налагоджено багато міжнародних контактів, учасники значно розширили свій кругозір в цікавих для них сферах, було обговорено сучасний стан вірусології в Україні та світі, а також її майбутнє.

 

From September 9 to 11, 2019, the IX International Conference «Bioresources and Viruses» was held in Kyiv. It was dedicated to the memory of a prominent Ukrainian virologist, professor, doctor of biological sciences, head of the Department of Virology 2003-2017, people who inspired many to acquire scientific knowledge - Polishchuk Valery Petrovich.
The conference was organized on the basis of the Institute of Postgraduate Education of Taras Shevchenko National University to support partners and sponsors: Ukrainian Association of Virologists, HIPRA, Neo Probio Care Inc., Bella, Bionix LAB, Federation of European Microbiological Societies (FEMS), BioLabTech, Ltd of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National University, Society of Microbiologists of Ukraine named after SM Vinogradsky and gathered participants from various research institutions in Ukraine and Bulgaria, Georgia, India, Italy, Jordan, China, Latvia, Moldova, Germany, Hungary, France, the Czech Republic and Sweden.
The participants of the conference listened to the reports of such prominent scientists as Anders Valne, Thomas Kohne, Michael Cann, Natalia Vinograd, Laszlo Palkovich, Alla Mironenko, Abhishek Sharma, Jaroslav Polak, Larysa Skivka: In addition, visitors could take part in a master class using a real-time PLR device supported by Bionix LAB. The conference focuses on general, molecular virology, bacterial viruses, plant viruses, medical and veterinary virology. Also this year, a new FEMS section for young scientists “Viruses are Mind”, was organized to improve interaction with information exchange for this group of participants.
As a result, it can be said that thanks to this conference many international ones were organized, the participants significantly expanded their horizons in areas of interest to them, discussed the current state of virology in Ukraine and the world, as well as its future.

 

 

 

 

 

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader