НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Останні новини

Bogdanov8 листопада 2019 р. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна заслухали доповідь представника Національної Академії Аграрних Наук академіка В.А. Вергунова про наукову спадщину заслуженого професора Київського університету, ученого-аграрія із світовим ім'ям Сергія Михайловича Богданова (1859–1920). У відповідності з рішенням Парламенту України на державному рівні у 2019 р. відзначається 160-річчя від дня народження С.М. Богданова.

С.М. Богданов народився у м. Києві. Навчався у Київській першій гімназії, де був одним із кращих учнів. Закінчивши гімназію із золотою медаллю Сергій Богданов у 1878 р. вступив на природниче відділення фізико-математичного факультету Університету Св. Володимира. Відтоді життя і діяльність вченого були тісно пов’язані з цим визначним навчальним закладом.

Навчаючись у Київському університеті Сергій Богданов слухав лекції видатних учених, корифеїв науки, таких як М.В. Борецький, О.В. Баранецький, М.А. Бунге та ін. Перші наукові дослідження С. Богданов почав проводити у 1880 р. Будучи студентом ІІІ курсу університету, він пише наукову роботу з хімії на тему “Химическое исследование синей и пестрой глин, находящихся в обнажениях г. Киева”. За це дослідження він був нагороджений золотою медаллю та затверджений у ступені кандидата фізико-математичного факультету з розряду природничих наук без представлення дисертації.

Протягом 1860–1890 рр. у Київському університеті, як і в інших університетах того часу, значно активізувалася наукова діяльність. Організовувалися нові кафедри й наукові товариства, проводилися з’їзди, видавалися наукові праці. Згідно з Університетським статутом 1884 р. на фізико-математичному факультеті була створена кафедра агрономії, яка успішно функціонувала під цією назвою до 1919 року. Саме в цей час тут розвивав свою багатогранну діяльність С.М. Богданов, який у 1885 році став приват-доцентом, а в 1891р. його було призначено ординарним професором та завідувачем кафедри агрономії.

У Київському університеті С.М. Богданов був першим, хто пов’язав свої теоретичні дослідження у галузі ботаніки та фізіології рослин з практичними потребами землеробства. У 1989 р. С.М. Богданов організував при кафедрі агрономічну лабораторію, де проводив хімічні, фізичні та фізіологічні дослідження. На підставі власних досліджень С.М. Богданов вперше у світі запропонував класифікацію ґрунтової води та розробив метод визначення так званого «мертвого запасу» води в ґрунті, що стало надбанням світової агрономічної практики.

С.М. Богданов є одним із перших вітчизняних учених, який на підставі власних досліджень рекомендував посіви люпину і середели на неродючих піщаних ґрунтах Полісся. Перші досліди з цього питання він провів у Ботанічному саду Університету Св. Володимира в 1889 р. Під них було відведено грядку із штучно завезеним піщаним ґрунтом, експеримент передбачав спостереження за розвитком люпинів, зокрема щодо їхнього протистояння нестачі вологи в поверхневих шарах. Паралельно вчений проводив дослідження з цього питання й на дослідному полі у Деребчині (Подільська губернія). У цивілізованому світі він по праву вважається піонером наукової сидерації – використання в якості добрив зеленої маси люпину, середели, люцерни тощо.

У 1906 р. С.М. Богданов був обраний до Державної Думи 3 і 4-го скликань, де висвітлював свої міркування та ідеї у питаннях розширення вищої агрономічної освіти в країні. Так, у законопроекті, підписаному 33 депутатами, йшлося про необхідність створення при університетах агрономічних відділень з особливим штатом співробітників і науково-навчальних установ.

В той же час Сергій Михайлович не поривав зв′язків із Київським університетом, як позаштатний професор читав лекції з агрономії у т.ч. про родючість ґрунту. 30 січня 1916 р., за пропозицією міністра народної освіти, вченого було затверджено у званні заслуженого професора по вислузі 25 років на викладацьких посадах.

29 жовтня 1918 р. С.М. Богданова обрано деканом фізико-математичного факультету Київського університету. А 20 червня 1919 р. вчений очолив Президію Ради фізико-математичного факультету Київського університету та розробив разом із професорами цього факультету низку заходів щодо реформування процесу викладання. В основу пропозицій входило посилення зв’язку навчання з вивченням живої природи та запровадження у навчальному процесі циклового методу викладання. Завдяки піклуванню професора С.М. Богданова до переліку додаткових обов’язкових і необов’язкових курсів включено дисципліни з агрономічного циклу. З 15 червня 1919 р. був введений літній семестр, що мав на меті ознайомлення з живими об’єктами природи до початку теоретичних курсів.

На запрошення В.І. Вернадського С.М. Богданов активно включився в роботу новоствореної Української Академії наук, очоливши сільськогосподарську секцію Постійної комісії з вивчення природних багатств України.

Таким чином, вирізняючись своєю ерудицією і, головне, державницьким баченням місця й ролі наукових знань для розуміння та керування агрономічних процесів, С.М. Богданов заклав основи усіх без винятку напрямків української агробіологічної науки. Тому для Держави разом з Київським університетом є всі підстави увіковічити ім′я цього видатного вченого, засновника вітчизняної наукової і освітньої агрономії, заслуженого професора Університету.

Про роботу вченого у Київському університеті можна дізнатися з першого та другого видання “Аlma mater: Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920 рр. Матеріали, документи, спогади” (у 3-х кн.), також з книги «Становлення і розвиток аграрної освіти та науки в Україні».

 

 

Завідувач Музею історії
Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
к.б.н. В.В. Капустян

 

 Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader