НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 «МЕДИЦИНА»  Medicine UKR LOGO


Вибіркові компоненти (вступ 2022)


Вибірковий пакет 01
3 семестр (студент обирає 3 дисципліни із переліку)

   
Безпека життєдіяльності з основами біоетики

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності з основами біоетики» є теорія безпеки людини з точки зору людської діяльності, ризики соціально-політичного, біологічного, технологічного та природного походження, ключові фактори безпеки в професійній діяльності, методи протидії небезпекам різної природи.
   
Патологія клітин

 
Диципліна «Патологія клітини» або «целюлярна патологія» – це структурна основа всієї патології людини, яка характеризується різними ультраструктурними змінами в клітині, що обумовлені дією на неї внутрішніх і/або зовнішніх чинників. В процесі життєдіяльності клітин відбувається постійне їх поновлення. Однак ці зміни не завжди доступні для розпізнання в електронному мікроскопі і визначити їх можна лише на молекулярному рівні за допомогою спеціальних методик молекулярної морфології.
   
Гістофізіологія ендокринної системи

 
Дисципліна «Гістофізіологія ендокринної системи» є базовою для отримання цілісного уявлення про структурнофункціональну організацію ендокринної системи і принцип регуляції периферичних ендокринних залоз. Детально аналізується цитоархітектоніка гіпоталамуса ссавців і людини з характеристикою секреторних ядер, гіпоталамічних трактів, серединного підвищення та гіпофіза, особливості будови портальної системи кровообігу між гіпоталамусом та гіпофізом. Вивчається гістоструктура ендокринних залоз та причини розвитку найбільш поширених патологій, особливості морфо- і патогенезу ендокринних залоз та їх наслідки для гормонального статусу організму. Розглядається концепція Пірса про APUD-систему на прикладі характеристики ендокриноцитів ШКТ.
   
Основи нейроендокринної регуляції фізіологічних функцій

 

Дисципліна «Основні аспекти нейроендокринної патології» є формування теоретичних знань для розуміння етіології, патогенезу, клінічних проявів, принципів запобігання та лікування нейроендокринних захворювань, які виникають /пов’язані з розвитком науково-технічного прогресу та впливом на організм етіологічних факторів. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основні аспекти нейроендокринної патології» є вивчення проблем ендокринопатій які можуть бути зумовлені порушенням центрально-регуляторних процесів, гіперергічне включення нейроендокринних механізмів при стресі. Розуміння цих механізмів дозволить запобігти розвитку багатьох хвороб адаптації. В сучасних умовах в клінічній практиці (неврологічній, гінекологічній, кардіологічній, психіатричній тощо) зустрічаються різноманітні ураження гіпоталамо-гіпофізарного відділку ендокринноі системи.

   
Гістофізіологія імунної систем

 
Дисципліна «Гістофізіологія імунної системи» дає уявлення про механізми, які забезпечують роботу імунітету в організмі людини загалом. Вивчає та детально пояснює будову імунної системи та взаємозв’язок усіх складових між собою у вигляді єдиної системи імунорегуляції. Розуміння механізму як наш імунітет готовий відповісти на безліч чужорідних антигенів, що потрапляють у будь-яку ділянку тіла людини. Цікавим буде пояснення механізмів, як кожен антиген розпізнається лімфоцитами та як відбувається взаємодія з імунокомпетентними клітинами і запуск імунної відповіді. Мова також піде про імунологічну різноманітність. Детально знайомить з біологічними властивостями імуноглобулінів, поділом їх на класи, а також фізичними та функціональними відмінностями між ними.
 
Гістофізіологія репродуктивної системи

 
Дисципліна «Гістофізіологія репродуктивної системи» вивчає особливості морфо-функціонального стану органів жіночої та чоловічої репродуктивної системи за умов норми та при зміні гормонального фону і дії різних етіологічних факторів. У процесі навчання аналізується цитоархітектоніка гіпоталамуса та гіпофіза ссавців і людини в регуляції функцій статевих залоз та інших органів репродуктивної системи.
   
Аналітична та кількісна морфологія

 
Дисципліна «Аналітична і кількісна морфологія» – це інтегральна прикладна галузь біології, що виникла на стику класичної морфології, цитології, гістології та біометрії. Завданням аналітичної і кількісної морфології є розробка та застосування методів кількісного та якісного аналізу різних структур живого організму (клітин, субклітинних структур, тканин, органів та ін.), що використовуються в біологічних морфометричних дослідженнях, а також,– закономірності змін морфометричних параметрів при різних морфо-функціональних станах живої системи за різних умов в нормі та при патології. Серед методів, які вивчають студенти, є планіметричні й стереометричні методи, включаючи роботу з комп’ютерними морфометричними програмами, методи тривимірної реконструкції та конфокальної мікроскопії, аналізу зображень, а також – особливості статистичного аналізу результатів морфометричних досліджень.
 
 
Вибірковий пакет 02
4 семестр (студент обирає 2 дисципліни із переліку)
 
 
Медико-біологічні аспекти молекулярної біології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Медико-біологічні аспекти молекулярної біології» є формування знань та практичних навичок з біології людини для подальшого засвоєння студентами блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову та професійно-практичну підготовку. Основними завданнями вивчення дисципліни є: пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівнях. Визначати прояви дії загально-біологічних законів у ході онтогенезу людини. Визначати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб, що виникають внаслідок антропогенних змін у навколишньому середовищі. Пояснювати сутність і механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини.
   
Основи клінічної біохімії

 
Дисципліна «Основи клінічноі біохіміі» – це розділ біологічної хімії, який визначає особливості обміну речовин і енергії людського організму за умов фізіологічної норми та патологічних станів, створює теоретичні засади та методику біохімічної діагностики й лікування, раціонального харчування та профілактики захворювань.
 
Основи медичної генетики

Дисципліна «Основи медичної генетики» охоплює вивчення особливостей спадкування та мінливості патологічних ознак у людини. Розглядаються класифікація спадкових хвороб, молекулярно-генетичні механізми, що лежать в основі розвитку патологічних станів при наявності хромосомних та генних спадкових хвороб.
 
Клінічна фізіологія

Дисципліна «Клінічна фізіологія» присвячена вивченню основних принципів клінічного мислення, розгляду загальних принципів функціонування живого організму в умовах різних патологій та екстремальних ситуацій. Вивчення дисципліни сформує у студентів знання та навички з організації діагностичних методів, а також методів профілактики захворювань шляхом розуміння відмінностей між нормою та патологією.
 
Імунологія репродукції

Дисципліна «Імунологія репродукції» дає можливість поглибити знання студентів про новітні поняття та можливості репрудоктології в аспекті імунологічних реакцій, аутоімунних процесів, надати інформацію про види безпліддя та роль імунологічних комплексів в цьому.
 
Механізми старіння клітин

Дисципліна «Механізми старіння клітин» розглядає процеси старіння клітин та їх основні механізми; проводиться аналіз структурних і функціональних змін організму на різних рівнях організації живого в процесі старіння організму; проводиться причинний аналіз процесів старіння організму; розглядаються можливі способи корекції розвитку вікових змін організму.
 
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader