НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Останні новини

newlogo with heart new 05.12.2017 ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує вступників на нову освітньо-професійну програму «Біобезпека».

Освітню програму відкрито для підготовки на основі наявності першого рівня вищої освіти та освітнього ступеню бакалавр. Тривалість навчання – три семестри, форма навчання як денна, так і заочна.

Метою програми є формування фахівців, здатних здійснювати аналітичну оцінку потенційних біологічних ризиків (загроз), розв’язувати складні задачі і проблеми з нормування процедур із забезпечення біологічної безпеки (біологічного захисту) в практичній діяльності в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

Змістовна складова освітньої програми, сформована з урахуванням потреб ринку праці та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема тих, що навчаються без відриву від виробництва, науково-практична підготовка на рівні найвищих міжнародних вимог забезпечують підготовку конкурентоспроможних та затребуваних на внутрішньому та міжнародному ринку праці фахівців.

У рамках освітньо-професійної програми «Біобезпека» здобувачам пропонуються такі актуальні дисципліни як, «Біотехнологія та проблеми біобезпеки», «Управління біоризиками та екологічні аспекти біобезпеки», «Епідеміологія та біобезпека», «Біобезпека та біозахист в лабораторії», «ГМО та ризики їх використання», «Правові основи та економічні засади регулювання біобезпеки» тощо.

Атестація випускників освітньої програми «Біобезпека» зі спеціальності 091 «Біологія» проводиться у формі комплексного іспиту за програмою підготовки та публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи, завершується видачою документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр за спеціальністю «Біологія». Атестація здійснюється відкрито і публічно.

У випускниках освітньої програми зацікавлені підприємства та установи біологічного, медичного, екологічного, біотехнологічного профілю різної форми власності та підпорядкування.

Випускник має можливість продовжити навчання за програмою третього рівня вищої освіти; проходити підвищення кваліфікації, перепідготовку; отримувати післядипломну освіту; у тому числі із використанням програм академічної мобільності.

 

 

ДО ЗУСТРІЧІ НА НОВІЙ ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ!

 

 

Гарант
освітньої програми «Біобезпека»,
доцент кафедри вірусології,
доктор біологічних наук
Тетяна ШЕВЧЕНКО

  

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader