НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Галузь знань – 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія» 
 
Освітня програма – «Біологія»
 

Освітній рівень  «Бакалавр» 
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійні кваліфікації – асистент біолога (гістолога)

Освітній рівень – «Магістр» 
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація (за умови дотримання вимог) –
2211.1 молодший науковий співробітник (біологія),
2211.2 фізіолог
Денна та заочні форми навчання

 Kafedra Fiziologii ta anatomii

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом «Фізіологія людини і тварин» здійснює кафедра фізіології та анатомії ННЦ «Інститут біології та медицини», якій належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих фізіологів, які спеціалізуються на з’ясуванні нейрофізіологічних законів і правил функціонування людського мозку, вивченні та розробці методів і підходів до підвищення розумової працездатності людини за умов інформаційного та психоемоціного перенавантаження, а також з’ясування системних механізмів функціонування організму за умов гострого та хронічного стресу.

Кафедра має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців фізіологів.

Історія кафедри бере початок з моменту її створення в 1842 році в складі медичного факультету Київського університету святого Володимира як кафедри фізіології здорової людини. Кафедра фізіології та анатомії - одна із найстаріших кафедр університету із славною історією і значними здобутками.

За роки підготовки фахівців з фізіології та анатомії кафедра розробила авторські навчальні програми, видала посібники і підручники, які відповідають сучасному рівню розвитку фізіологічної науки й медицини, і які увібрали в собі як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так досвід провідних Університетів та лабораторій світу.

Усі вибіркові дисципліни, що викладаються в бакалавраті та магістратурі за даною спеціалізацією, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних світових тенденцій розвитку фізіології та медицини, що дозволить студентам, які отримали спеціалізацію "Фізіологія людини і тварин" органічно інтегруватися у світовий науковий простір.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття. 
Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 7 штатних викладачів, з них 1 професор, 5 доцентів, 1 асистент. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (4 співробітники).

Відповідно до навчального плану за програмою підготовки «Біологія» (спеціалізація «Фізіологія людини і тварин») студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України.

Випускники-фізіологи, демонструючи високий фаховий рівень, здатність до комунікації та творчої роботи в колективі дозволяє їм бути конкурентноздатними в науковій сфері, сфері освіти, фармацевтики та медицини, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідні установи, клінічні та наукові лабораторії, навчальні заклади в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader