НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra Fiziologii ta anatomii


Перелік

обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра фізіології та анатомії


Освітня програма «Біологія»
   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
3 та 4 семестр 

«Фізіологія та анатомія людини і тваринї»

1 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізіологія і анатомія людини і тварин» є будова та фізіологічні функції людини і тварин, нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій, фізіологічні механізми адаптації фізіологічних функцій до різних умов оточуючого середовища, еволюція фізіологічних функцій та основні рушійні сили онтогенетичного та філогенетичного розвитку функцій. Мета дисципліни – сформувати загальні знання про закономірності еволюції, організації та функціонування систем організму людини і тварин та механізмів їх взаємодії.
   
Освітня програма «Медицина»
   
Освітній рівень «Магістр»
   
3 та 4 семестр

 
«Фізіологія / Physiology»
(українською та англійською мовою)

2

Фізіологія як базова дисципліна, орієнтована на підготовку висококваліфікованих магістрів медицини і є одним із найважливіших предметів у системі медичної освіти.
Предметом вивчення навчальної є функції живого організму, їх зв'язок між собою, регуляція і пристосування до зовнішнього середовища, походження і становлення в процесі еволюції і індивідуального розвитку особини.
Фізіологія як навчальна дисципліна забезпечує підготовку медиків, які володіють значним обсягом теоретичних та практичних знань відносно структурно-функціональних особливостей організму на різних рівнях його організації та ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами. Фізіологія закладає основи вивчення студентами патофізіології та пропедевтики клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з фізіології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності; закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій у процесі життєдіяльності.

Physiology, as a basic discipline, contributes to training of highly qualified masters of medicine and is one of the most important subjects in the medical education system.
The subject of this discipline is functioning of a living organism, how different processes are interconnected, regulation and adaptation to the environment, origins and formation of organisms over the course of evolution and individual development of separate specimen.
Physiology as an academic discipline provides training for students of Dentistry at master level, who have a considerable amount of theoretical and practical knowledge about structural and functional features of the organism at various levels of its biological organization. Physiology is based on previous knowledge that students have in medical biology, medical and biological physics, medical chemistry, biochemistry and bioorganic chemistry, divisions of morphology, and integrates with these disciplines; lays the foundation for further study of pathophysiology and propedeutics of clinical disciplines, which allows for integration of teaching of these disciplines and development of skill for using knowledge of physiology in further studies and professional practice. Physiology establishes the basis of a healthy personal lifestyle and prevention of functional impairment in the process of life.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader