НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

МЕДИЦИНА

професійна кваліфікація – 222.1 Лікар

Другий освітній рівень «Магістр»
Денна форма навчання

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність 222 «Медицина»

 foto3

Одним із найважливіших ресурсів успішної реалізації медичної реформи, визначеним Верховною Радою України, є належне кадрове забезпечення та якісна підготовка медичного персоналу. Системні зміни у вітчизняній медицині потребують нової генерації якісно та різнобічно підготованих лікарів та медичних сестер, що покладає особ­ливу відповідальність на вищу медичну школу, яка має до цього достатньо серйозний потенціал.

ННЦ "Інститут біології та медицини", об’єднуючи в своєму складі біологічний факультет Університету та низку науково-дослідних установ, продовжує традиції майже двовікового періоду історії Університету позначеного діяльністю всесвітньовідомих учених-біологів та медиків.

ННЦ "Інститут біології та медицини" має потужну фундаментальну, науково-виробничу базу та найкращу серед ВНЗ України лабораторну експериментальну базу, забезпечений висококваліфікованими кадрами (виключно докторами і кандидатами наук) та Університетською клінікою для здійснення підготовки фахівців біологічного та медичного профілю.

На виконання поставлених задач Уряду у якісній підготовці медичних кадрів та відновлюючи традиції викладання медичних наук на базі ННЦ «Інститут біології та медицини» 2017 року відкрито набір студентів на нову освітню програму «Медицина».

У нас Ви маєте можливість отримати якісну вищу освіту, яка визнається роботодавцями по всьому світу. Медичний сегмент українського ринку розвивається дуже стрімко: у базі державних програм охорони здоров’я велике значення має забезпечення населення якісними медичними послугами нового покоління. Тож попит на спеціалістів даної галузі має великі перспективи зростання як за кордоном, так і в Україні. Підготовка фахівців такого профілю вимагає сучасного обладнання, кваліфікованих викладачів, практичних занять та можливості для проведення самостійних досліджень, що в сукупності дозволить нашим студентам закінчити університет фахівцями високого рівня та стати конкурентоспроможними на ринку праці.

ННЦ «Інститут біології» активно співпрацює з наук. центрами більш ніж 30 різних країн світу, зокрема США, Великобританії, Франції, Нідерландів, Бразилії, КНР та ін. Ми співпрацюємо з багатьма науково-дослідними установами, серед яких:  Національна академія медичних наук України,  Українська військово-медична академія МОУ, Національний інститут раку МОЗ України, Національний інститут хірургії та трансплантології НАМНУ, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, ТОВ «CSD Health сare» та багатьма іншими організаціями у сферах освітньої та наукової діяльності. 

Підтвердження високих здобутків Університетської спільноти:

1) найвищі серед українських закладів вищої освіти (ЗВО) місця в рейтингах:

  • 411-420 місце у World University Rankings компанії QS (Англія), входження до предметного рейтингу QS (QS World University Rankings by Subject) в галузі фізики та астрономії (351-400), хімії (451-500);
  • у впливовому світовому рейтингу – Times Higher Education Університет посів позицію в сегменті 800+;
  • вперше в Україні входження до найвідомішого Шанхайського рейтингу (ARWU) у номінації «Математика» на позиції 401-500;
  • 1 місце серед університетів України в рейтингу Інтернет-присутності Webometrics;
  • 1 місце у рейтингу роботодавців України за дослідженням рекрутингової компанії HeadHunter;
  • найкращі серед українських університетів показники публікаційної активності (15441 публікацій у науково-метричній базі Scopus, 57459 цитувань та індекс Гірша, рівний 83);
  • потужний викладацький склад – освітньому процесі приймають участь (у т.ч. за сумісництвом і через Відділення Цільової Підготовки НАН України) понад 2900 викладачів, серед них 48 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 40 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук, понад 600 докторів наук і більше 1600 кандидатів наук;
  • широкий спектр освітніх послуг (за 56 спеціальностями навчається понад 26,5 тис. осіб);
  • найбільші серед українських університетів обсяги наукових досліджень.

Відродження університетської медичної освіти стало одним із найбільш вражаючих досягнень нашого Університету.

Перелік навчальних дисциплін
Кар'єрний старт

Foto2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader