НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

ДІЄТОЛОГІЯ

Галузь знань - 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність – 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

Освітній рівень - «Бакалавр»
Професійна кваліфікація - 3221 Лаборант «Медицина»
Денна форма навчання

 Kafedra Biomediciny LOGO

Медичний сегмент українського ринку розвивається дуже стрімко: розвиток державних програм охорони здоров’я передбачає забезпечення населення якісними медичними послугами нового покоління. Тож попит на спеціалістів медичної галузі, у тому числі й дієтологів, має великі перспективи зростання як за кордоном, так і в Україні.

Дієтологія – наука про фізіологічні та біохімічні основи харчування здорової людини, а також про його особливості за наявності різних захворювань.

Дієтологія – наука багатогранна, вона включає такі напрями як раціональне харчування, превентивне та дієтичне харчування, нутриціологія (вплив харчових речовин на фізіологічні та біохімічні процеси в організмі) тощо.

Головним завданням дієтолога є підбір ефективного, правильного та збалансованого харчування, яке дозволить покращити загальний стан здоров’я пацієнта та сприятиме лікуванню захворювань травного тракту. Дієтолог має враховувати стан здоров’я кожного конкретного пацієнта, здійснювати постійний моніторинг змін в його організмі та на основі цих даних вносити зміни до раціону. Крім того, на лікаря-дієтолога покладена функція ознайомлення населення з головними засадами здорового харчування та його навчання правильно використовувати здобуті знання у повсякденному житті.

Підготовка фахівців - дієтологів високого рівня є задачею непростою, вона потребує не лише кваліфікованих викладачів, але й сучасного обладнання, практичних занять та можливості для проведення самостійних досліджень.

Крім того, професія дієтолога вимагає наявності у спеціаліста даного профілю почуття відповідальності, доброзичливості, комунікабельності, вміння легко опановувати нові знання, методи та методичні підходи.

Наш Інститут забезпечений висококваліфікованими кадрами (виключно докторами і кандидатами наук) для здійснення підготовки фахівців даного профілю. Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр»  за напрямом підготовки «Дієтологія» здійснює кафедра біомедицини. ННЦ «Інститут біології та медицини» має потужну науково-виробничу базу та найкращу серед закладів вищої освіти України лабораторну експериментальну базу (систему навчальних та навчально-наукових лабораторій, укомплектованих сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом), що дозволяє у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття. Відповідно до навчального плану наші студенти проходять навчальні та виробничі практики, де відбувається вдосконалення навичок виконання діагностичних маніпуляцій, поглиблене ознайомлення з питань профілактики та лікування споживчо-залежних хвороб; профілактики недостатності повноцінного харчування, і проведення заходів, що сприяють правильному харчуванню в якості важливого компонента суспільної охорони здоров'я.

ННЦ «Інститут біології та медицини» є потужнім навчально-науковим закладом, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців нового покоління із залученням до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців.

Це, в сукупності, дозволить нашим студентам закінчити Університет фахівцями високого рівня та стати конкурентоспроможними на ринку праці та отримати можливість гідного працевлаштування .

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader