НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Кафедра
анатомії та патологічної фізіології

Department of Anatomy and Pathological Physiology

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми на Youtube

 

kafedra anatomii logo ivoryКафедра анатомії та патологічної фізіології є структурним підрозділом ННЦ «Інститут біології та медицини» та створена 2018 року (наказ про створення кафедри № 1116-32 від 7 грудня 2018 р.).

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 6 штатних викладачів (з них 1 професор, 2 доценти, 3 асистенти).

Характерною рисою сучасного етапу розвитку медицини є постійне зростання ролі фундаментальної підготовки здобувачів вищої освіти.

Анатомія, фізіологія та патофізіологія охоплюють всю структурно-функціональну організацію та механізми функціонування організму людини за умов норми та розвитку різних патологічних станів.

Основним завданням кафедри анатомії та патологічної фізіології є забезпечення навчального процесу здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Медицина» з обов’язкових навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», «Патофізіологія», «Деонтологія з основами професійної та корпоративної етики», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» та дисципліна вільного вибору «Клінічна фізіологія».

Окрім навчальних дисциплін для здобувачів освітнього рівня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Медицина» на кафедрі анатомії та патологічної фізіології забезпечується викладання дисципліни «Анатомія людини» для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» в рамках освітньої програми «Лабораторна діагностика».

Заняття з анатомії, фізіології та патофізіології проводяться з застосуванням сучасних демонстраційних засобів, анатомо-морфологічних препаратів, навчальних посібників, сучасних атласівв, що дозволяє покращити засвоєння матеріалу.

 

The Department of Anatomy and Pathological Physiology is a structural subdivision of the Educational and Scientific Center «Institute of Biology and Medicine» of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, created in 2018 (order on the creation of the department No. 1116-32 dated December 7, 2018).

The teaching staff of the department has 6 full-time teachers (including 1 professor, 2 associate professors, 3 assistants).

A distinctive feature of the modern stage of development of medical research is the constant growth of the role of basic training for applicants for higher education.

Anatomy, physiology and pathophysiology encompass the structural and functional organization and mechanisms of the functioning of the human body under normal conditions and the development of various pathological conditions.

The main task of the Department of Anatomy and Pathological Physiology is to ensure the educational process of students of higher education under the educational program «Medicine» from the compulsory academic disciplines «Human Anatomy», «Physiology», «Pathophysiology», «Deontology with the basics of professional and corporate ethics», «Clinical anatomy and operative surgery» and free choice discipline «Clinical physiology».

In addition to educational disciplines for those obtaining the «Master's» educational level under the educational and professional program «Medicine», the Department of Anatomy and Pathological Physiology provides teaching of the discipline «Human Anatomy» for those obtaining the «Bachelor's» educational level as part of the «Laboratory diagnostics» educational program.

Classes in anatomy, physiology and pathophysiology are carried out with help of modern demonstrations, anatomical and morphological preparations, modern atlases, which allow improving the mastery of the material.

 

Освітня діяльність на кафедрі здійснюється за наступним напрямами:

Галузь знань - 22 «Охорона здоров'я»
Спеціальність – 222 «Медицина»

Освітня програма – «Медицина»
Освітня кваліфікація «Магістр»
Професійна кваліфікація –  222.1 Лікар

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність – 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

Освітній рівень – «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Лабораторна діагностика»

Освітній рівень – «Магістр»
Освітньо-професійна програма – «Лабораторна діагностика»

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader