НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

kafedra anatomii logo ivory

 Кафедра анатомії та патологічної фізіології є однією з прогресивних кафедр медичного напряму ННЦ «Інститут біології та медицини» (наказ про створення кафедри № 1116-32 від 7 грудня 2018 р.).

З моменту відкриття (2020 рік) аудиторії віртуальної реальності є однією з найпопулярніших локацій ННЦ «Інститут біології та медицини». Завдяки високому рівню представленого в аудиторіях обладнання та широкі перспективи його використання здобувачі освіти з захопленням сприймають отримані знання і відмічають позитивний вплив даних технологій на засвоєння матеріалу з обов’язкових навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра анатомії та патологічної фізіології («Анатомія людини», «Фізіологія», «Патофізіологія»).

 

Відкривається реальна можливість об'єднати всі етапи навчання від ознайомлення до закріплення практичних навичок. Використання VR та AR персоналізує навчальний процес з метою підвищення ефективності освіти.

На сучасному етапі кафедра анатомії та патологічної фізіології активно залучає здобувачів освіти, науковців, викладачів та лікарів до «Морфологічного наукового клубу», який активно набирає популярності. В ході засідань обговорюються цікаві тематичні наукові теми. Робота клубу мотивує до активного якісного навчання, а також готує їх до майбутньої наукової роботи.

Усі напрями навчальної та наукового діяльності кафедри сприятимуть популяризації знань з медицини.

Колективом кафедри розроблено навчальні програми, посібники, атласи, підручники, які відповідають сучасному рівню розвитку медицини.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з досвідчених викладачів та лікарів, які мотивують та заохочують здобувачів освіти до навчання.

 

The Department of Anatomy and Pathological Physiology of the Educational and Scientific Center «Institute of Biology and Medicine» of the Taras Shevchenko National University of Kyiv was established in 2018 (order on the creation of the department No. 1116-32 dated December 7, 2018).

Virtual reality rooms were opened in 2020. Due to the high level of equipment presented in the classrooms and the broad prospects for its use, applicants for education admire the knowledge gained and note the positive influence of these technologies on the assimilation of material in compulsory academic disciplines, the teaching of which is provided by the department.

A real opportunity opens up to combine all stages of training from familiarization to consolidation of practical skills. The use of immersive technologies personalizes the educational process.

At the present stage, the Department of Anatomy and Pathological Physiology actively attracts applicants for education, scientists, teachers and doctors to the «Morphological Scientific Club». Interesting thematic topics are discussed during the sessions. The work of the club motivates them to active high-quality training, and also prepares them for future scientific work.

All directions of the department's activities contribute to the popularization of the study of medicine.

The staff of the department has developed educational programs, manuals, atlases, textbooks.

The teaching staff of the department consists of experienced teachers and doctors.

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader